Bevillingsoversigter 2012

Viser 1-30 af 47 resultater
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd – JPI Urban Europe
Publiceringsdato 10. juni 2013 Arbejdet med Joint Programming Initiativet Urban Europe blev igangsat i maj 2010 og har fokus på de forskelligartede samfundsmæssige udfordringer, som byområderne i Europa står over for.
Nyt forskningscenter for løsning af internationale konflikter - bevilling fra Det Strategiske Forskningsråds programkomiteen for fred og konflikt, 2012
Publiceringsdato 04. februar 2013 CRIC – Centre for Resolution of International Conflicts ledes af Ole Wæver fra Københavns Universitet. Centret vil bl.a. undersøge, hvilken betydning fortiden spiller i en konflikt og på tredjeparts mulighed for at afværge konflikter, som er under optrapning.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Sapere Aude: DFF-Ung Eliteforsker 2012
Publiceringsdato 11. januar 2013 Det Frie Forskningsråd har netop uddelt ca. 35 mio. kr. til 40 dygtige, yngre forskere. Bevillingerne gives som del af Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd - ICT-AGRI: IKT og robotteknologi i landbruget
Publiceringsdato 30. december 2012 Formålet med ERA-nettet er at bidrage til en europæisk vidensbaseret bioøkonomi indenfor området ved at reducere fragmentering, fremme udveksling af viden på tværs af landegrænser og fremme brugen af ny teknologi til at effektivisere produktionen og mindske miljøpåvirkningen.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund 2012
Publiceringsdato 30. december 2012 Seks projekter har fået i alt 68 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråds programkomité for individ, sygdom og samfund.
SPIR-bevilling 2012 inden for det biobaserede samfund: Bio-Value
Publiceringsdato 30. december 2012 Bio-Value - Value added products from biomass
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd til Industriel Bioteknologi (ERA-IB2) i 2012
Publiceringsdato 29. december 2012 4 projekter har fået bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd i 2012 til projekter i ERA-nettet omhandlende Industriel Bioteknologi. Det totale bevilgede beløb til den danske del af disse projekter er på 7,8 mio. kroner.
Nyt forskningscenter for løsning af internationale konflikter - bevilling fra Det Strategiske Forskningsråds programkomite for fred og konflikt, 2012
Publiceringsdato 28. december 2012 CRIC – Centre for Resolution of International Conflicts ledes af Ole Wæver fra Københavns Universitet. Centret vil bl.a. undersøge, hvilken betydning fortiden spiller i en konflikt og på tredjeparts mulighed for at afværge konflikter, som er under optrapning.
Pulje til Forskningsinfrastruktur 2012
Publiceringsdato 27. december 2012 Bevillinger givet fra Pulje til Forskningsinfrastruktur i 2012
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd - Bilateralt strategisk samarbejde med Kina 2012
Publiceringsdato 26. december 2012 I 2012 gav Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø i alt 12,5 mio. kr. til dansk-kinesisk forskningssamarbejde inden for bæredygtig og vedvarende energi.
Ph.d.-stipendier støttet af KVUG 2012
Publiceringsdato 19. december 2012 Oversigt over grønlandsrelaterede ph.d.-stipendier tildelt i 2012 af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, samfinansieret med Grønlands Selvstyre.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd - Bilateralt strategisk samarbejde med Indien 2012
Publiceringsdato 18. december 2012 I 2012 gav Det Strategiske Forskningsråds programkomite for individ, sygdom og samfund to bevillinger på i alt 13 mio. kr. til dansk-indisk forskningssamarbejde om diabetes og malariavaccine.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd til ERA-NET ELECTROMOBILITY+
Publiceringsdato 18. december 2012 Seks projekter har i 2012 fået bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd til projekter i ERA-nettet Electromobility+.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier, 2012
Publiceringsdato 18. december 2012 5 nye projekter inden for områder af stor relevans for erhvervslivet sættes nu i gang. Det samlede bevilgede beløb er på 83 mio. kr.
Bevillingerne fra Det Internationale Netværksprogram i 2012
Publiceringsdato 14. december 2012 Midlerne fra 2012 er nu blevet uddelt. Der er i alt givet 11.6 mio. kr. til 51 nye spændende netværksaktiviteter, der skal fremme netværk og samarbejde med de lande Uddannelsesministeriet har samarbejde med – Brasilien, Indien, Israel, Kina, USA, Japan og Sydkorea.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø, 2012
Publiceringsdato 06. december 2012 Grøn dansk viden skal håndtere strategiske samfundsmæssige udfordringer. Det Strategiske Forskningsråd igangsætter 13 nye projekter af stor betydning for den grønne omstilling
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for sundhed, fødevarer og velfærd 2012
Publiceringsdato 03. december 2012 9 projekter har fået bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråds Programkomité for sundhed, fødevarer og velfærd i 2012. Det totale beløb er på 168 mio. kroner.
Bevillinger til informationsvirksomhed om rummet 2012
Publiceringsdato 28. november 2012 Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde støtter Forsknings- og Innovationsstyrelsen projekter til oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.
Postdocbevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) – november 2012
Publiceringsdato 23. november 2012 Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) har i forbindelse med rådets efterårsuddeling bevilget over 30 mio. kr. til individuelle postdocstipendier. Rådet modtog i alt 133 ansøgninger til et samlet beløb på 251 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom - Skolarstipendier – november 2012
Publiceringsdato 22. november 2012 Resultatet af novemberuddeling 2012 fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (FSS) til virkemidlet Skolarstipendier.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom – Individuelle postdocstipendier – november 2012
Publiceringsdato 22. november 2012 Resultat af novemberuddeling 2012 fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (FSS) til virkemidlet Individuelle postdocstipendier.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers – 12. november 2012 - Individuelle Postdocstipendier samt enkelte forskningsprojekter
Publiceringsdato 19. november 2012 Oversigt over de ansøgninger, som rådet på sit møde den 12. november 2012 har besluttet at yde støtte til.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion til Individuelle postdocstipendier, november 2012
Publiceringsdato 19. november 2012 Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion modtog i efteråret 2012 ca. 160 ansøgninger om støtte til virkemidlet Individuelle Postdocstipendier. Det samlede ansøgte beløb var på ca. 420 mio. kr.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd - Bilateralt strategisk samarbejde med Brasilien 2012
Publiceringsdato 18. november 2012 Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for sundhed, fødevarer og velfærd har i sin 2012-uddeling givet i alt tre bevillinger til Dansk-Brasiliansk strategisk samarbejde inden for ”Food science”.
Bevillinger fra RTI: Eurostars 7. kald foråret 2012
Publiceringsdato 16. november 2012 Godkendte Eurostars-projekter med dansk deltagelse foråret 2012
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv til Individuelle postdocstipendier i efteråret 2012
Publiceringsdato 12. november 2012 Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har i efteråret 2012 modtaget 72 ansøgninger til Individuelle postdocstipendier. Det samlede ansøgte beløb er på godt 139 mio. kr.
ErhvervsPhD 3. runde 2012 - godkendte projekter
Publiceringsdato 07. november 2012 Oversigt over godkendte og betinget godkendte ErhvervsPhD-ansøgninger indleveret ved ansøgningsfrist den 5. og 11. september 2012
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Sapere Aude: DFF-Forskningsleder 2012
Publiceringsdato 01. oktober 2012 Det Frie Forskningsråd har netop uddelt 138 mio. kr. til 20 dygtige, yngre forskere, der får mulighed for at lede deres egen forskergruppe. Bevillingerne gives som del af Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Sapere Aude: DFF-Topforsker 2012
Publiceringsdato 01. oktober 2012 Det Frie Forskningsråd har netop uddelt 72 mio. kr. til 7 topforskere, der får mulighed for at lede deres egen forskergruppe på højeste internationale niveau. Bevillingerne gives som del af Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers – september 2012
Publiceringsdato 27. september 2012 Oversigt over de ansøgninger, som rådet på sit møde den 17 - 19. september 2012 har besluttet at yde støtte til.