Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd - Bilateralt strategisk samarbejde med Kina 2012

Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd - Bilateralt strategisk samarbejde med Kina 2012

I 2012 gav Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø i alt 12,5 mio. kr. til dansk-kinesisk forskningssamarbejde inden for bæredygtig og vedvarende energi.

<built-in function id>

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

Det ene dansk-kinesiske samarbejde er centreret omkring udviklingen af en model til at beskrive de fysiske og kemiske fænomener i biomasse-forgassere med henblik på opskalering af apparatet, så kommercialisering af teknologien kan muliggøres.

Det andet dansk-kinesiske projekt er koncentreret om nedbringelse af omkostningerne ved offshore vindenergi gennem aerodynamisk og strukturelt design og test af vindmøller tilpasset særlige kinesiske vindforhold.

Herunder ses informationer om de to bilaterale bevillinger.


Titel: DANCNGAS - Development and application of circulating fluidized bed gasification of biomass
Dansk Titel: DANCNGAS - Udvikling og anvendelse af cirkulerende fluidbed-forgasning af biomasse
Bevillingsmodtager: Kim Dam-Johansen, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark
E-mail: kdj@kt.dtu.dk
Bevilget beløb: 6,5 mio. kr.
Samlet budget:7,6 mio. kr.
Periode: 2013-2016
Forskeruddannelse: 2 ph.d.er
Partnere: Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing

Beskrivelse: Projektet undersøger effekten af allothermal CFB forgasning af biomasse med trinvis konvertering. En vigtig komponent i fremtidens bioraffinaderi er forgassere, der tillader styring af temperaturen af forgasningen, så de ønskede produkter opnås. To vigtige faktorer for yderligere udvikling og anvendelse af denne type forgasser undersøges: omdannelsen af uorganiske forbindelser og opskalering. Målet er at udvikle en model til at beskrive de fysiske og kemiske fænomener i biomasseforgasseren med henblik på opskalering af apparatet, så kommercialisering af teknologien kan muliggøres. Det dansk-kinesiske projekt foregår i tæt samarbejde for at opnå en grundlæggende og praktisk forståelse for design og drift af biomasseforgasningsanlæg. Resultaterne vil danne grundlag for design og konstruktion af et demonstrationsskala biomasseforgasningssystem i Kina.


Titel: OffWindChina - Research and development of optimal wind turbine rotors under offshore wind conditions in China
Dansk Titel: OffWindChina - Forskning i og udvikling af optimale vindmølleblade til de kinesiske offshore vindforhold
Bevillingsmodtager: Wen Zhong Shen, Department of Wind Energy, Technical University of Denmark
E-mail: wzsh@dtu.dk
Bevilget beløb: 6,0 mio. kr.
Samlet budget: 8,2 mio. kr.
Periode: 2013-2015
Forskeruddannelse: 3 ph.d.er og 1 postdoc
Partnere: Yangzhou University, Chong Qing University

Beskrivelse: Offshore vindressourcer i Kina er meget rige, men prisen pr. kWh er høj set i forhold til landmøller. Projektet fokuserer på at nedbringe omkostningerne ved offshore vindenergi gennem design af optimale vindmøller tilpasset de særlige kinesiske vindforhold, hvor der skal tages højde for tyfoner. Dette kræver en udvikling af de eksisterende værktøjer og teknikker til design af møllevinger. Særligt fokuseres på aerodynamisk rotordesign, strukturel optimering af vinger, kontrol af vindmøller under kinesiske forhold og verificering af resultater i vindtunnel. Sammen udvikler danske og kinesiske eksperter i aerodynamik, optimering og test en integreret tilgang til offshore vindenergi.

Senest opdateret 15. august 2019