Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø, 2012

Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø, 2012

Grøn dansk viden skal håndtere strategiske samfundsmæssige udfordringer. Det Strategiske Forskningsråd igangsætter 13 nye projekter af stor betydning for den grønne omstilling

Med samlede tilskud på ca. 220 mio. kr. har Det Strategiske Forskningsråds programkomité for bæredygtig energi og miljø søsat 13 nye forskningsprojekter. Universiteter og virksomheder vil i fællesskab omsætte danske videnskabelige kompetencer til teknologisk viden og løsninger, der kan håndtere nogle af de store strategiske udfordringer i det danske samfund.
Formand for programkomiteen, Poul Erik Morthorst fra DTU, udtaler:
”Vores tilskud gør det muligt at samle de stærke danske kompetencer i universiteter og innovative virksomheder i bestræbelserne på at skabe løsninger, der kan håndtere nogle af de store strategiske udfordringer i det danske samfund. Der er også et stort erhvervsmæssigt potentiale inden for de grønne teknologier. De vil ikke kun bidrage til at håndtere de store udfordringer i Danmark, men kan også eksporteres og dermed skabe flere grønne arbejdspladser på sigt.”
Dette års bevillinger bruges til at fremme strategisk forskning inden for biogas, solceller, brændselsceller, batterier og varmepumper. Desuden støttes forskning, der skal skaffe bedre viden om velfungerende elmarkeder og forbrugeradfærd. Programkomiteen har inden for miljøområdet bevilget ca. 40 mio. kr. til tre projekter, der skal udvikle viden og løsninger på problemer med vandmiljø, luftforurening og lattergas.


Bio Chain - Project Description: Optimisation of value chains for biogas production in Denmark
Dansk titel: Bio Chain - Optimering af værdikæder til produktion af biogas i Danmark
Bevillingsmodtager: Sven Gjedde Sommer, Institute for Chemical Eng., Biotechnology and Environmental Engineering - SDU
Bevilget beløb: 19,6 mio. kr.
Samlet budget: 24,0 mio. kr.
Periode: 2013-2017


UserTEC - User Practices, Technologies and Residential Energy Consumption
Dansk titel: UserTEC - Brugerpraksis, teknologier og boligernes energiforbrug
Bevillingsmodtager: Kirsten Gram-Hansen, Statens Byggeforskningsinstitut
Bevilget beløb: 17,2 mio. kr.
Samlet budget: 26,4 mio. kr.
Periode: 2013-2018


ENOVHEAT - Efficient Novel Magnetocaloric Heat Pumps
Dansk titel: ENOVHEAT - Energibesparende Magnetiske Varmepumper
Bevillingsmodtager: Christian Bahl, Institut for Energikonvertering og -lagring - DTU
Bevilget beløb: 18,9 mio. kr.
Samlet budget: 22,4 mio. kr.
Periode: 2013-2017


4M Centre -Mechanisms, Materials, Manufacturing and Management – Interdisciplinary Fundamental Research to Promote commercialization of HT-PEMFC
Dansk titel: 4M - Center - Mekanismer, materialer, fremstilling og styring - Interdisciplinær forskning for at fremme kommercialisering af højtemteratur PEM brændselsceller
Bevillingsmodtager: Qingfeng Li, Institut for Energikonvertering og -lagring - DTU
Bevilget beløb: 31,0 mio. kr.
Samlet budget: 43,6 mio. kr.
Periode: 2013-2017


LaGas - Diagnostics, Monitoring and Mitigation of N2O (Laughing Gas) Emissions from Wastewater Treatment Operations: Towards Climate Compatible Wastewater Technology
Dansk titel: Lagas - Diagnostik, overvågning og begrænsning af N2O (lattergas) emissioner fra spildevandsbehandling: Mod klimatilpasset spildevandsteknologi
Bevillingsmodtager: Barth F. Smets, Institut for Vand og Miljøteknologi - DTU
Bevilget beløb: 12,3 mio. kr.
Samlet budget: 20,7 mio. kr.
Periode: 2013-2016


5s - Future Electricity Markets
Dansk titel: 5s - Fremtidens elmarkeder
Bevillingsmodtager: Pierre Pinson, DTU Informatics
Bevilget beløb: 11,0 mio. kr.
Samlet budget: 16,0 mio. kr.
Periode: 2013-2017


ALPBES - Advanced Lifetime Predictions of Battery Energy Storage
Dansk titel: ALPBES - Avanceret estimering og forudsigelse af levetid for batterier
Bevillingsmodtager: Søren Knudsen Kær, Institut for Energiteknik - AAU
Bevilget beløb: 16,5 mio. kr
Samlet budget: 25,3 mio. kr.
Periode: 2013-2017


NACORR - New Alloy Catalysts for the Oxygen Reduction Reaction in Proton Exchange Membrane Fuel Cells
Dansk titel: NACORR - Nye katalysatorlegeringer til iltreduktionsreaktioner i Proton Exchange Membrane Fuel Cells
Bevillingsmodtager: Ib Chorkendorff, DTU Fysik
Bevilget beløb: 14,8 mio. kr.
Samlet budget: 22,0 mio. kr
Periode: 2013-2017


NOVAGRASS - Innovative eelgrass restoration techniques
Dansk titel: NOVAGRASS - Innovative teknologier til genetablering af ålegræs
Bevillingsmodtager: Erik Kristensen, Biologisk Institut - SDU
Bevilget beløb: 14,1 mio. kr.
Samlet budget: 26,9 mio. kr.
Periode: 2013-2017


CHALSOL - Chalcogenide solar cells of CZTS -Copper Zinc Tin Sulfide –A new, high-efficiency material for low-tech solar cells of earth-abundant and environmentally friendly elements
Dansk titel: CHALSOL - Chalkogene solceller af CZTS (Kobber Zink Tin Sulfide) - Et nyt højeffektiv materiale til lavteknologiske solceller af almindeligt forekommende og miljøvenligt materiale
Bevillingsmodtager: Jørgen Ingolf Schou, DTU Fotonik - Risø Campus
Bevilget beløb: 16,4 mio. kr.
Samlet budget: 18,5 mio. kr
Periode: 2013-2016


SYMBIO - Integration of biomass and wind power for biogas enhancement and upgrading via hydrogen assisted anaerobic digestion
Dansk titel: SYMBIO - Integration af biomasse og vindkraft til forbedring og opgradering af biogas via brintbaseret anaerob nedbrydning
Bevillingsmodtager: Irini Angelidaki, Institut for Miljøteknologi - DTU
Bevilget beløb: 12,9 mio. kr.
Samlet budget: 16,9 mio. kr.
Periode: 2013-2017


ASHBACK - Ash from biofuel in energy plants back to the forest and field; ecotoxicological consequences
Dansk titel: ASHBACK - Tilbageførsel af aske fra biobrændsel i energianlæg til skov og mark; økotoksikologiske konsekvenser
Bevillingsmodtager: Søren Christensen, Biologisk Institut, Sektion Terrestrisk Økologi - KU
Bevilget beløb: 20,7 mio. kr.
Samlet budget: 29,1 mio. kr.
Periode: 2013-2017


CAT-C - Clean-Air-Technologies by development of new catalysts
Dansk titel: CAT-C - Teknologier til renere luft ved udvikling af nye katalysatorer
Bevillingsmodtager: Flemming Besenbacher, Interdisciplinary Nanoscience Center, iNANO - AU
Bevilget beløb: 15,0 mio. kr.
Samlet budget: 35,6 mio. kr
Periode: 2013-2017

Senest opdateret 08. oktober 2013