Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd til Industriel Bioteknologi (ERA-IB2) i 2012

Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd til Industriel Bioteknologi (ERA-IB2) i 2012

4 projekter har fået bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd i 2012 til projekter i ERA-nettet omhandlende Industriel Bioteknologi. Det totale bevilgede beløb til den danske del af disse projekter er på 7,8 mio. kroner.

Formålet med ERA-nettet i Industriel Bioteknologi (ERA-IB2) er at bidrage til en europæisk vidensbaseret bioøkonomi indenfor området ved at reducere fragmentering og fremme udveksling af viden på tværs af landegrænser.

Der har været stor interesse for opslaget i ERA-IB2 (ERA-IB 3rd joint call for proposals: Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach) fra dansk side. I første ansøgningsrunde, indkom der 20 ansøgninger med dansk deltagelse – heraf 4 ansøgninger med danske forskere som hovedansøger. Samlet kom der 63 ansøgninger med et samlet budget på 84,4 mio. euro.
Til den endelige ansøgningsrunde var der 13 ansøgninger med dansk deltagelse inklusiv 3 ansøgninger, hvor danske forskere var hovedansøger. Det ansøgte beløb fra danske forskere var på 5,8 mio. euro. DSF havde reserveret 1 mio. euro til opslaget.

På et uddelingsmøde blev det besluttet at støtte i alt 12 projekter, heraf 4 med dansk deltagelse. Der kan læses mere om de fire projekter med dansk deltagelse nedenfor (kun på engelsk).


Titel: Critical Enzymes for Sustainable Biofuels from Cellulose (CESBIC)
Projektkoordinatorer: Professor Paul Howard Walton and Professor Gideon John Davies, University of York
Danske partnere: Associate Professor Leila Lo Leggio, University of Copenhagen and Dr. Katja Johansen, Novozymes A/S
Samlet budget: 2.297.000 euro - hereof 1.665.000 euro in funding
Samlet finansiering til danske forskere: 502.944 euro
Periode: 2013-2016
Partnere: University of York, UK, Aix-Marseille Université CNRS, France, University of Copenhagen, Denmark University of Cambridge, UK, Novozymes A/S, Denmark.


Titel: Overcoming metabolic stochasticity and population dynamics in microbial cell factories (CONTIbugs)
Projektkoordinatorer: Dr. Katja Bühler and Professor Andreas Schmid, Technical University Dortmund
Danske partnere: Professor Søren Molin, Technical University of Denmark
Samlet budget: 1.083.000 euro - hereof 985.000 euro in funding
Samlet finansiering til danske forskere: 349.000 euro
Periode: 2013-2018
Partnere: Technical University Dortmund, Germany, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CNB-CSIC), Spain, Technical University of Denmark, Denmark, Tel-Aviv University, Israel


Titel: MICROscale downstream processing TOOLbox for Screening and process development (MICROTOOLS)
Projektkoordinatorer: Dr. Nicholas Szita, University College London
Danske partnere: Associate Professor Krist V. Gernaey, Technical University of Denmark and CEO Bent Svanholm, Svanholm.com
Samlet budget: 1.779.500 euro - hereof 1.521.700 euro in funding
Samlet finansiering til danske forskere: 43.200 euro
Periode: 2013-2016
Partnere: Technical University of Denmark, Denmark, Svanholm.com, Denmark, University College London, UK, “Gheorghe Asachi” Technical University of lasi (TUI), Romania, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy lasi, Romaina.


Titel: Systematic consideration of inhomogeneity at the large scale: towards a stringent development of industrial bioprocesses (SCILS)
Projektkoordinatorer: Professor Marco Oldiges, IBG-1: Biotechnology/Forschungszentrum Jülich GmbH
Danske partnere: Dr. Kjeld Raunkjær Kjeldsen, Vitalys I/S
Samlet budget: 2.213.400 euro - hereof 1.843.200 euro in funding
Samlet finansiering til danske forskere: 140.000 euro
Periode: 2013-2016
Partnere: IBG-1: Biotechnology/Forschungszentrum Jülich GmbH, Germany, Technische Universität Berlin, Germany, Sequip S & E GmbH, Germany, Asociacion de Investigacion (INBIOTEC), Spain, Vitalys I/S, Denmark, Loughborough University, UK.

Senest opdateret 27. januar 2014