Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for sundhed, fødevarer og velfærd 2012

Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for sundhed, fødevarer og velfærd 2012

9 projekter har fået bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråds Programkomité for sundhed, fødevarer og velfærd i 2012. Det totale beløb er på 168 mio. kroner.

Den største bevilling på 35.6 mio. kr. går til professor Per Torp Sangild fra Københavns Universitet, der vil danne et Center: Mælk og mikrobiota til nyfødtes udvikling (NEOMUNE). Centeret vil undersøge indflydelsen af fødselsmetode, anti- og probiotika samt forskellige typer af mælk på sygdomsmodtagelighed, tarmsystemet og hjernefunktion i spædbørn.

Der var i alt 89 ansøgere til fase et – der sammenlagt søgte om godt 1.4 mia kr. I fase to var der 26 ansøgere tilbage, der søgte om i alt 431 mio. kr. Der blev i alt bevilget 168 mio. kr. til 6 projekter, en alliance og to centre.

Formanden for Programkomiteen Lars Hinrichsen fra DMRI kommenterer: ”Der er ingen tvivl om den strategiske forskning i år afspejler de store samfundsudfordringer, vi står overfor. De danske fødevareforskere er rykket sammen og har rettet blikket mod forskningsemner, der kan få radikalt positiv betydning for den fremtidige økonomiske vækst i Danmark. Tre hovedområder har tiltrukket sig årets bevillinger: Sundhed hos de alleryngste, sundhed hos de ældre og produktivitetsløft i fødevareproduktionen. Der er tale om store satsninger, der bygger på Danmarks styrkeposition indenfor fødevareområdet og som vil få stor betydning for vores fremtid. Ansøgningerne har igen i år sat en ny standard og udvælgelsesprocessen har været ualmindelig vanskelig for programkomiteen”.


Titel: Reducing antibiotic use in marine larviculture by a novel combinatory probiotic strategy
Dansk titel: Ny probiotisk kombinations-behandling til sygdomsbekæmpelse i marine fiskelarveopdræt (ProAqua)
Bevillingsmodtager: Professor Lone Gram, Fødevareinstituttet, Denmarks Tekniske Universitet

Bevilget beløb: 14,6 mio. kr.
Samlet budget: 19,7 mio. kr.
Periode: 2013-2017


Titel: Early milk and microbiota to improve later immunity (NEOMUNE)
Dansk titel: Mælk og mikrobiota til nyfødtes udvikling
Bevillingsmodtager: Professor Per Torp Sangild, Afdeling for Human Ernæring, Københavns Universitet

Bevilget beløb: 35,6 mio. kr.
Samlet budget: 73,5 mio. kr.
Periode: 2013-2017


Titel: EvoPPM - Evolution-proof pest management
Dansk titel: Mikroevolution af pesticidresistens
Bevillingsmodtager: Associate Professor Michael Hassing Kristensen, Department of Agroecology and Environment - AU

Bevilget beløb: 15,5 mio. kr.
Samlet budget: 19,9 mio. kr.
Periode: 2013-2016


Titel: ProbiComp: The effect of PROBIotics in reducing infections and allergic manifestations in young children during the COMPlementary feeding period
Dansk titel: ProbiComp: Effekten af probiotikat på infektioner og allergiske sygdomme hos småbørn, i den periode de får overgangskost
Bevillingsmodtager: Professor Kim Fleischer Michaelsen, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet

Bevilget beløb: 11,5 mio. kr.
Samlet budget: 18,9 mio. kr.
Periode: 2013-2016


Titel: ELIN: The effects of enterolignans in chronic disease
Dansk titel: ELIN: Effekt af lignaner på overlevelse blandt personer med kronisk sygdom
Bevillingsmodtager: Seniorforsker Anja Viendahl Olsen, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse

Bevilget beløb: 13,8 mio. kr.
Samlet budget: 16,8 mio. kr.
Periode: 2013-2017


Titel: DNMARK: Danish Nitrogen Mitigation Assessment: Research and Know-how for a sustainable, low-Nitrogen food production
Dansk titel: DNMARK: Dansk Kvælstof Forskningsalliance - bæredygtig kvælstofudnyttelse i landbrug og fødevareproduktionen
Bevillingsmodtager: Seniorforsker Tommy Dalgaard, Department of Agroecology - AU

Bevilget beløb: 20 mio. kr,
Samlet budget: 30,9 mio. kr.
Periode: 2013-2017


Titel: Transcobalamin in Milk and Optimal Vitamin B12 Uptake (TRIM )
Dansk titel: Mælkeproteiners betydning for optagelsen af vitamin B12
Bevillingsmodtager: Senior scientist Christian Würtz Heegaard, Department of Molekular Biology and Genetics - AU

Bevilget beløb: 14,3 mio. kr.
Samlet budget: 18,1 mio. kr.
Periode: 2013-2017


Titel: Reduction of methane emissions from dairy cows and concurrent im-provement of feed efficiency obtained through host genetics and next generation sequencing of rumen microbiome
Dansk titel: Selektion for reduceret metanudskillelse og forbedret foderudnyttelse hos malkekøer baseret på den genetiske baggrund hos værtsdyret og vommens mikroorganismer. (REMRUM)
Bevillingsmodtager: Seniorforsker Peter Løvendahl, Department of Molecular Biology and genetics - AU-Foulum

Bevilget beløb: 12,2 mio. kr.
Samlet budget: 14,0 mio. kr.
Periode: 2013-2016


Titel: GenSAP: Centre for Genomic Selection in Animals and Plants
Dansk titel: Center for Genomisk Selektion i Husdyr og Planter
Bevillingsmodtager: Seniorforsker Mogens Sandø Lund, Centre for Quantitative Genetics & Genomics, Department of Molecular Biology & Genetics, AU

Bevilget beløb: 30,6 mio. kr.
Samlet budget: 68,7 mio. kr.
Periode: 2013-2017

Senest opdateret 24. september 2013