Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 Nyt forskningscenter for løsning af internationale konflikter - bevilling fra Det Strategiske Forskningsråds programkomiteen for fred og konflikt, 2012

Nyt forskningscenter for løsning af internationale konflikter - bevilling fra Det Strategiske Forskningsråds programkomiteen for fred og konflikt, 2012

CRIC – Centre for Resolution of International Conflicts ledes af Ole Wæver fra Københavns Universitet. Centret vil bl.a. undersøge, hvilken betydning fortiden spiller i en konflikt og på tredjeparts mulighed for at afværge konflikter, som er under optrapning.

Det Strategiske Forskningsråd er nu en del af Danmarks InnovationsFond


Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt. Indholdet herunder er en del af InnovationsFonden.

 

Det Strategiske Forskningsråds programkomite for fred og konflikt har bevilget 15,5 mio. kr. til forskningscentret.

Formand for programkomiteen, Arne Strand fra Chr. Michelsen Institute, udtaler:

”Komiteen er meget tilfreds med at kunne støtte oprettelsen af Forskningscenter for løsning af internationale konflikter og den vigtige forskningsdagsorden, som projektleder Ole Wæver og hans forskningshold har udviklet. Centret vil ikke bare sikre, at Danmark igen får et dedikeret forskningsmiljø inden for freds- og konfliktforskning, men problemerne, som centret adresserer, har stor international interesse. Relevansen og aktualiteten er desuden sikret ved det tætte samarbejde, som centret lægger op til med danske humanitære organisationer og fagmiljøer.”

Titel: CRIC – Centre for Resolution of International Conflicts

Dansk titel: CRIC - Forskningscenter for løsning af internationale konflikter
Bevillingsmodtager: Ole Wæver, Institut for Statskundskab, København Universitet
Bevillingsbeløb: 15,5 mio.kr.
Samlet budget: 26,5 mio.kr
Forskeruddannelse: 2 ph.d.’er og 2 post.docs.
Periode: 1/8/2013 – 31/7/2016
Partnere: Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School.

Beskrivelse: Udvikling af konkrete redskaber til konfliktanalyse og teknikker til ikke-militær indsats er afgørende for bilæggelse og afværgelse af voldelige konflikter. Arbejdet målrettes mod to konfliktdimensioner: Parternes omgang med fortiden i langvarige konflikter og tredjeparts mulighed for at bryde en optrapningsspiral. For at gøre konfliktviden relevant i praksis, mobiliseres videnssociologi til at forstå, hvorfor forskellig ekspertise bliver hhv. lyttet til og ignoreret, og hvordan viden skal udformes for at finde anvendelse. ’Centre for Resolution of International Conflicts’ agter at afprøve konkrete organisatoriske former, hvor forskere og praktikere i fællesskab udvikler løsninger. CRIC kendetegnes ved at gen- og nytænke grundlæggende konfliktteori, særligt gennem en systematisk samtænkning af emotionssociologi med andre konfliktdimensioner. Hermed muliggøres en mere præcis forståelse af tærsklen, hvor konflikter bliver voldelige. CRIC bygges op omkring fire projekter:

  1. Udvikling af konfliktteori
  2. Langtrukne konflikter
  3. Tredjeparts handlemuligheder i konflikters optrapningsfase
  4. Ekspertisesociologisk analyse af konfliktforskning.

Regionalt koncentreres case-studier om Levanten og Afrikas Horn for systematisk at skabe komparative indsigter og erfaringsoverførsel. Gennem forskning og udvikling vil CRIC styrke interesserede - statslige og ikke-statslige - parters evne til at bidrage til fredelige løsninger på internationale konflikter.

 

Senest opdateret 03. april 2014