Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier, 2012

Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier, 2012

5 nye projekter inden for områder af stor relevans for erhvervslivet sættes nu i gang. Det samlede bevilgede beløb er på 83 mio. kr.

Med et samlet tilskud på 83 mio. kr. igangsætter Det Strategiske Forskningsråds programkomité for Strategiske Vækstteknologier nu fem nye projekter.

Aktiviteterne inden for Strategiske Vækstteknologier er kendetegnet ved at være forskning på højt internationalt niveau, der går på tværs af etablerede forskningsfelter, og forventes at bidrage til udviklingen af nye teknologier og fremtidige muligheder for innovation i erhvervslivet og løsning af væsentlige samfundsmæssige problemer.

Henrik Reif Andersen, der er formand for programkomiteen udtaler: ”Årets fem bevillinger falder alle inden for områder med et stort erhvervsmæssigt potentiale, og der vil i alle projekter være en betydelig og aktiv deltagelse fra erhvervslivet.  Det er forskning gennemført i meget stærke forskningsmiljøer, og som uden tvivl vil føre til fremragende forskningsresultater. Men samtidig er det erhvervsmæssige potentiale meget betydeligt, og i flere af projekterne forventer vi, at der allerede på den kortere bane vil være muligheder for konkrete innovationer i virksomhederne.” Samtidig glæder Henrik Reif Andersen sig over, at de nye bevillinger repræsenterer en god spredning, både hvad angår fordelingen på forskningsfelterne nanoteknologi, bioteknologi og IT og hvad angår de erhvervssektorer, de henvender sig til. Der er således bl.a. deltagelse fra fremstillingsindustrien, biotekområdet, medicinalbranchen og fotonik-området i de nye konsortier.

De 83 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd matches af medfinansiering fra partnerne i de enkelte projekter, således at det samlede volumen af de nye forskningsaktiviteter vil være på ca. 133 mio. kr.  De 5 støttede projekter er udvalgt på baggrund af en tofaset ansøgningsproces, hvor der i den første fase indkom i alt 49 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på ca. 840 mio. kr. Det betyder at den samlede succesrate har været på ca. 10 %.


DA-GATE: Danish Alliance of Graphene Application Technology and Engineering - j.nr. 12-131827
Dansk titel: DA-GATE: Dansk Alliance for Grafens Anvendelser og Teknologi
Bevillingsmodtager: Lektor Peter Bøggild, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, DTU
Bevilget beløb: 20 mio. kr.
Samlet budget: 40,5 mio. kr.
Periode: 2013-2017


Plant Power: Light-driven synthesis of complex terpenoids using cytochrome P450s - j.nr. 12-131834
Dansk titel: Plant Power: Lys-dreven syntese af komplekse terpenoider ved brug af cytokrom P450ere
Bevillingsmodtager: Professor Poul Erik Jensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU

Bevilget beløb: 20,7 mio. kr.
Samlet budget: 29,7 mio. kr.
Periode: 2013-2018


Production of APC targeted allergy vaccines - j.nr. 12-131859
Dansk titel: Produktion af allergivacciner målrettet mod antigen præsenterende celler
Bevillingsmodtager: Lektor Hans H. Wandall, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Copenhagen Center for Glycomics, KU
Bevilget beløb: 13,1 mio. kr.
Samlet budget: 21,4 mio. kr.
Periode: 2013-2016


CARMEN: Center for Advanced Robotic Manufacturing Engineering - j.nr. 12-131860
Dansk titel: CARMEN: Center for avanceret robotbaseret automation
Bevillingsmodtager: Professor Henrik Gordon Petersen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU
Bevilget beløb: 18,3 mio. kr.
Samlet budget: 26,2 mio. kr.
Periode: 2013-2017


e-space - Enhanced Spatial Light Control in Advanced Optical Fibres - j.nr. 12-131868
Dansk titel: e-Space - Øget rumlig kontrol af lys i avancerede optiske fibre
Bevillingsmodtager: Professor Toshio Morioka, Institut for Fotonik, DTU
Bevilget beløb: 11,2 mio. kr.
Samlet budget: 14,7 mio. kr.
Periode: 2013-2016

Senest opdateret 01. februar 2013