Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund 2012

Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund 2012

Seks projekter har fået i alt 68 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråds programkomité for individ, sygdom og samfund.

Der var i alt ansøgt om mere end 1 milliard kr. og succesraten er nede på 7 %. ”Det viser tydeligt, at der er stor konkurrence om midlerne, og komiteen har været nødt til at prioritere benhårdt. Men de projekter, der er udvalgt, har nogle meget spændende perspektiver, og vi forventer os meget af dem,” siger formanden for programkomiteen, Olle Ljungqvist, Karolinska Instituttet, Stockholm. Programkomiteen har støttet fire projekter med midler fra den ordinære pulje på ca. 55 mio. kr. og to projekter med midler fra puljen til samarbejde med Indien på 13 mio. kr. Projekterne spænder over seks meget forskellige emner, der dog alle er yderst relevante for såvel samfund som patienter.

En kort oversigt over bevillingerne findes nedenfor.


Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for individ, sygdom og samfund 2012

 

Titel: LOOP - Atrial Fibrillation Detected by Continuous ECG Monitoring using Implantable Loop Recorder to Prevent Stroke in High-Risk Individuals.

Dansk titel: LOOP - Kontinuerlig EKG-overvågning ved brug af implanterbar loop-recorder til påvisning af atrieflimren og forebyggelse af slagtilfælde i højrisiko-patienter
Bevillingsmodtager: Professor Jesper Hastrup Svendsen, Rigshospitalet

Bevilget beløb: 15,6 mio. kr.


 

Titel: CLEAR - Finding a cure for HIV infection: Eradication of the Latent Reservoir

Dansk titel: CLEAR - Eradikation af det latente HIV-1 reservoir
Bevillingsmodtager: Professor Lars Jørgen Østergaard, Aarhus Universitetshospital

Bevilget beløb: 12 mio. kr.


Titel: PAUSE - Phenotypes in Alcohol Use Disorders. A multidisciplinary approach to improve diagnosis, understanding and treatment of patients with alcohol use disorders (AUD)

Dansk titel: PAUSE - Fænotyper blandt alkoholmisbrugere. Et multidisciplinært projekt til bedre forståelse af diagnose og behandling af patienter med alkoholmisbrug
Bevillingsmodtager: Overlæge Ulrik Becker, Syddansk Universitet og Hvidovre Hospital 

Bevilget beløb: 16,6 mio. kr.


Titel: Non-sedation versus a daily wake-up trial in critically ill patients

Dansk titel: Ingen bedøvelse kontra daglig vækning hos kritisk syge patienter
Bevillingsmodtager: Professor Palle Toft, Odense Universitetshospital

Bevilget beløb: 10,8 mio. kr.


Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for individ, sygdom og samfund 2012, bilateralt samarbejde med Indien

 

Titel: idMALVAC: Establishing immunological correlates of protection against malaria vaccine candidates using functional bioassays and proteomic deciphering of host-parasite interactions

Dansk titel: idMALVAC: Etablering af immunologiske korrelater for en beskyttende immunitet mod malaria vha. funktionelle bioassays og proteom analyser af host-parasit interaktioner
Bevillingsmodtager: Seniorforsker, dr. med. Michael Scheel Theisen, Statens Serum Institut

Bevilget beløb: 6,9 mio. kr.


Titel: MicrobDiab - Studies of interactions between the gut Microbiome and the human host biology to elucidate novel aspects of the pathophysiology and pathogenesis of type 2 Diabetes

Dansk titel: MicrobDiab - Studier af interaktioner mellem tarmens mikrobiom og den humane værts biologi for at belyse hidtil ukendte aspekter af patofysiologien og patogenesen ved type 2 diabetes
Bevillingsmodtager: Professor Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet 

Bevilget beløb: 6,1 mio. kr.

Senest opdateret 24. juli 2020