Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 ErhvervsPhD 3. runde 2012 - godkendte projekter

ErhvervsPhD 3. runde 2012 - godkendte projekter

Oversigt over godkendte og betinget godkendte ErhvervsPhD-ansøgninger indleveret ved ansøgningsfrist den 5. og 11. september 2012

Breve med afgørelser, herunder betingelser for godkendelser og begrundelser for afslag, er sendt til virksomhedsvejlederne i alle projekter.


ErhvervsPhD i den private sektor

Projekter godkendt pr. 5. november 2012


Virksomhed: Alexandra Institute
Universitet: Aarhus Universitet, Data-Intensive Systems group, Department of Computer Science
Projekttitel: Management of Complex Stream Data


Virksomhed: ARLA
Universitet: Københavns Universitet, Afd. For Parker Og Urbane Landskaber, Klinisk-genetisk afdeling
Projekttitel: Anvendelse af Casein Gluco Macro Peptide til behandling som ernæringsmæssig behandling af PhenylKetonUri patienter


Virksomhed: Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nanotech
Projekttitel: Charge distribution and stability in electret materials


Virksomhed: Business Centre Bornholm
Universitet: The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation. School of Design.
Projekttitel: The Culture of Making Things: Linking Sustainable Design and Sustainable Development


Virksomhed: DONG Energy Thermal Power A/S
Universitet: Aarhus Universitet, Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES) at Department of Economics and Business
Projekttitel: Implementation of New Econometric Methods in Electricity Markets


Virksomhed: Focus Advokater P/S
Universitet: Syddansk Universitet, Juridisk Institut
Projekttitel: Behandlingen af IT-retlige emner ved domstolene og andre tvistløsningsorganer – en analyse af IT-rettens metodeproblemer og deres indflydelse på håndtering af konflikter i praksis


Virksomhed: Fyens Stiftstidende A/S
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab
Projekttitel: Publicistiske fællesskaber


Virksomhed: GN ReSound A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, DTU Elektro
Projekttitel: Advanced techniques for EMI control and EMC optimization in miniaturized devices


Virksomhed: H. Lundbeck A/S
Universitet: Aarhus Universitet, Biomedicinsk Institut
Projekttitel: Investigation of neurometabolism, neurodegenration and modulation of neuro-vasculature


Virksomhed: Henning Larsen Architects
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
Projekttitel: Urban Environment – development of comfort criteria for urban planning


Virksomhed: Hydac A/S
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Projekttitel: Forretningsmodeller og virksomhedsrelationer: et strategisk perspektiv på danske små og mellemstore virksomheder i en dynamisk kontekst


Virksomhed: Københavns Energi A/S
Universitet: Københavns Universitet, Skov & Landskab
Projekttitel: Energi i hverdagen: forbrugspraksisser og forandringspotentialer


Virksomhed: LEGO System A/S
Universitet: Aarhus Universitet
Projekttitel: Learning from the past: An organization-independent method for gaining organization-specific knowledge on what determines IT project success


Virksomhed: Lett Advokatfirma
Universitet: Aarhus Universitet, Juridisk Institut
Projekttitel: En komparativ analyse af reglerne om omsætning af fast ejendom i Danmark og Tyskland


Virksomhed: Maternity Worldwide Denmark
Universitet: Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Projekttitel: An investigation of smartphone application in emergency obstetric care in Ghana


Virksomhed: MTI Radiocomp
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fotonik
Projekttitel: Capacity planning and protocols extensions for Cloud Radio Access Network (C-RAN) architecture


Virksomhed: National Instruments Danmark
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fotonik, Coding and Visual Communication
Projekttitel: Real-Time Video Quality Assessment


Virksomhed: Novo Nordisk A/S
Universitet: Copenhagen Business School, Økonomisk Institut
Projekttitel: Multi-Criteria Decision Analysis in Health Technology Assessments: Current Use and Methodological Development


Virksomhed: Novo Nordisk A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Faculty of Business and Social Sciences, department of Business Communication
Projekttitel: Multiple chromosomal gene integration for production of pharmaceutical proteins in S.cerevisiae


Virksomhed: Novo Nordisk A/S
Universitet: Aalborg Universitet, Faculty of Engineering, Science and Medicine
Projekttitel: Probing the role of loops & domains in regulating coagulation factor FVIIa allostery and specificity


Virksomhed: Radiometer Medical ApS
Universitet: Aalborg Universitet, Department of Electronic Systems
Projekttitel: Implementing User Experience Methodologies in Agile Software Development


Virksomhed: Radiometer Medical ApS
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, DTU Mekanik, Institut for Mekanisk Teknologi
Projekttitel: Håndtering af interfaces i højkomplekse og multidisciplinære produkter


Virksomhed: Rambøll Management Consulting -Attractor
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Projekttitel: Kompleksitetsteoriens betydning for en teoretisk og praktisk kvalificering af konsulentbistand i forbindelse med strategiudvikling og strategisk organisationsudvikling


Virksomhed: Novo Nordisk A/S
Universitet: Københavns Universitet, medicinsk Institut, Department of Biomedical Sciences, Endocrinology Research Section
Projekttitel: Liraglutide in type 1 diabetes


Virksomhed: Steno Diabetes Center A/S
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Antropologi
Projekttitel: Internetbaserede redskaber til uddannelse og støtte af patienter med type 2 diabetes – Et kvalitativt studie baseret på patienters perspektiver og inddragelse


Virksomhed: Steno Diabetes Center A/S
Universitet: Københavns Universitet, Saxo-Instituttet
Projekttitel: Intergenerational Health Promotion in an Ethnological Perspective


Virksomhed: Strand Consult
Universitet: Aalborg Universitet, Center for Communication, Media and Information Technologies
Projekttitel: Network Neutrality in the Nordics: The Impact on Network Investment


Virksomhed: Vattenfall Vindkraft A/S
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Teknologi og Innovation
Projekttitel: New Models for Maintenance of Offshore Wind Farms


Virksomhed: Visiolink Aps
Universitet: Aarhus Universitet, Participatory IT Centre
Projekttitel: Brugerdreven innovation til udvikling af digitale publiceringer på tablet og smartphones.


Betinget godkendte projekter:

Virksomhed: DELTA, Dansk Elektronik, Lys og Akustik
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, DTU nanotech
Projekttitel: Reflektiv pulseoximetri på sternum


Virksomhed: H. Lundbeck A/S
Universitet: Københavns Universitet, Department of Medicinal Chemistry
Projekttitel: Design and Synthesis of Fluorinated Molecules. Chemical, Physical and Pharmacological Properties.


Virksomhed: Nordic Bioscience A/S
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Projekttitel: Characterization of novel biochemical markers for the serological evaluation of extracellular matrix remodeling


Virksomhed: Nordic Seed A/S - part of DLA Group
Universitet: Aarhus University Flakkebjerg, Institut for Agroøkologi - Pesticidforskning og Miljøkemi
Projekttitel: Improvement of resistance against Septoria Leaf Blotch caused by the fungus Mycosphaerella in Danish winter wheat cultivars


Virksomhed: Novozymes A/S
Universitet: Aalborg Universitet, Physics and Nanotechnology
Projekttitel: Characterising the mode of action of old and novel cereal cell wall degrading enzymes when applied separately or in optimal design combinations


Virksomhed: Rambøll Managenment Consulting - Attractor
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi
Projekttitel: Genbeskrivelse i organisationer


Virksomhed: Saint-Gobain Ecophon A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, DTU Electrical Engineering
Projekttitel: Room acoustic simulation tool for optimization of absorbent ceilings


Virksomhed: Steno Diabetes Center A/S
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Idræt, Molecular Physiology Group
Projekttitel: Impact of CPAP treatment on insulin sensitivity in patients with type 2 diabetes and newly diagnosed obstructive sleep apnoea – the role of AMPK


Virksomhed: Teknologisk Institut
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fysik
Projekttitel: Ny familie af katalysatorer til miniaturiserede metanol brændselsceller


Virksomhed: Vestas aircoil A/S
Universitet: Aalborg Universitet Esbjerg, Department of Civil Engineering
Projekttitel: Innovativ optimeringskoncept for højtemperatur marine kølere


ErhvervsPhD i den offentlige sektor

Projekter godkendt pr. 5. november 2012


Virksomhed: Moesgård Museum
Universitet: Aarhus Universitet, Institut for Geoscience
Projekttitel: Bevaring af vådområders skjulte kulturarv i samspil med landskabets biodiversitet
Godkendt 9. november 2012


Virksomhed: Erhvervsstyrelsen
Universitet: Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Projekttitel: Prototyper i lovudarbejdelsen


Virksomhed: Rigshospitalet
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Psykologi
Projekttitel: Når mobning griber arbejdspladsen


Virksomhed: Kommunernes Landsforening
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Projekttitel: Kommunale partnerskaber med den frivillige sektor - nye styringsbetingelser for den kommunale velfærdsproduktion


Virksomhed: Energinet.dk
Universitet: Aalborg Universitet, Institute of Energy Technology
Projekttitel: Voltage control in the future power transmission systems


Virksomhed: Regional Hospital Holstebro, Department of Orthopedics
Universitet: Aarhus Universitet, Institute of Clinical Medicine
Projekttitel: Web based postoperative recovery scoring model (Web-PReSM) in orthopedics.


Virksomhed: Odsherred Kommune
Universitet: Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Center for Teori og Metode
Projekttitel: Hvor er geoparken? En undersøgelse af begivenheders betydning for konstruktionen af en geopark.


Virksomhed: Hvidovre Hospital
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, DTU Elektro
Projekttitel: Motion-insensitive Magnetic Resonance Imaging


 Virksomhed: International Media Support
Universitet: Aarhus Universitet, Department of Aesthetics and Communication
Projekttitel: Media in the new Libya. An investigation of the role of media in the formation of Libyan identities.


Virksomhed: Københavns Museum
Universitet: Københavns Universitet, Saxo Instituttet
Projekttitel: Mellem brosten, knyster, skolæst og mode. En appropriations- og adaptionsanalyse af fodtøj fra middelalderen, renæssancen og enevælden fra arkæologiske udgravninger i København


Senest opdateret 19. marts 2013