Gå til indhold

Udvikling af grønne maritime andengenerationsløsninger og –teknologier

Mange af de maritime energi- og miljøløsninger er videreudviklet fra eller baseret på teknologier kendt fra den landbaserede industri.

Indsendt af

Danske Maritime

Resumé

Mange af de maritime energi- og miljøløsninger er videreudviklet fra eller baseret på teknologier kendt fra den landbaserede industri, fx fra kraftværksindustrien og spildevandsrensning. Hidtil har udviklingen bestået i tilpasning af disse løsninger og teknologier til brug om bord på skibe, hvor driftsforhold og pladsforhold imidlertid er meget forskellige fra landjorden. Især indbygning af anlæg på eksisterende skibe indebærer store udfordringer, typisk på bekostning af lastekapacitet, totalvægt og funktionalitet (af udstyr). Desuden er mange teknologier og løsninger baseret på nye (internationale) regler inden for klima og miljø. Men regler, der vedtages i fx IMO følges oftest op af ændringer inden reglernes ikrafttræden. I denne proces kan virksomhedernes løsninger vise sig ikke længere at være optimale ved ikrafttræden.

Eksempler på miljø- og klimavenlige løsninger:

  • SCR-systemer (katalysator, reduktion af NOX  i røggas)
  • Scrubbersystemer (røgrensning, primært SOX)
  • Ballastvandbehandlingssystemer (undgå spredning af invasive arter)
  • Spildevandsbehandlingssystemer
  • Dieselpartikelfiltre (DFP)
  • Recirkulation af udstødningsgas (reduktion af NOX  i røggas)

Eksempler på energieffektive løsninger:

  • Røggaskølere (economiser/varmeveksler )
  • WHR-systemer (Genvinding af spildvarme)

Udfordring og muligheder

Mellem 50.000 – 70.000 skibe skal opgraderes, så de kan overholde kommende miljøkrav og behov for bedre energieffektivitet. Danske leverandører er meget stærke på energioptimering og grønne løsninger. Hvis de kan tilbyde de rigtige løsninger, udviklet specifikt til brug om bord på skibe, vil de have et stort forspring ift. udenlandske konkurrenter.

Målsætning

Udvikling af løsninger og teknologier specifikt til skibe.

Innovationsbehov

Der er behov for at videreudvikle første generation af grønne maritime løsninger til anden generation baseret på de erfaringer, der er fremkommet ved at overføre teknologier og løsninger målrettet landbaseret industri til skibe.

De danske forudsætninger

Behovet for energioptimering og grønne løsninger forventes at blive stærkt stigende i de kommende år grundet både øgede miljøkrav og øgede energiomkostninger samt det fatum, at den globale flåde er historisk stor. Når man dertil lægger en overkapacitet inden for flåden, vil rederierne blive tvunget til at energioptimere deres skibe for at bevare og forbedre deres konkurrenceevne. Danske leverandører er meget stærke på energioptimering og grønne løsninger.

Effekter og potentialer

Redere i ind- og udland tøver med at investere i de for dette marked nye teknologier og løsninger, og efterspørger derfor løsninger udviklet specifikt til de udfordringer, der er om bord på skibe. Ved at udvikle andengenerationsteknologier og –løsninger, der målretter sig specifikt til skibe, vil danske virksomheder få bedre afsætningsmuligheder. Teknologien vil desuden ikke således ikke længere være ny og ukendt for kunderne, når anden generation kommer på markedet. En satsning på dette område er med til at sikre, at vi bevarer og udvider udviklings- og innovationsmuligheder i danske maritime virksomheder.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013