Gå til indhold

INNO+ Det Innovative Danmark

Forsideillustrations tekst mangler
INNO+-kataloget er et inspirations- og prioriteringsgrundlag, som identificerer indsatsområder for strategiske investeringer i innovation.
: 26. september 2013
: 978-87-92776-77-8
: 978-87-92776-81-5
: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
: 2013
: 1
: 108

Kataloget udpeger perspektivrige indsatsområder for strategiske investeringer i innovation. Indsatsområderne retter sig mod felter, hvor Danmark har særlige erhvervs- og forskningsmæssige forudsætninger for at bidrage til løsningen af væsentlige danske og globale samfundsudfordringer, og som samtidig kan bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. INNO+-kataloget indeholder seks hovedområder med i alt 21 indsatsområder.

Hvert indsatsområde i kataloget kan danne ramme om samfundspartnerskaber om innovation med deltagelse af virksomheder, videninstitutioner og myndigheder.

Baggrunden for INNO+-kataloget er et politisk ønske om at forbedre grundlaget for prioritering af midler til fokuserede innovationsindsatser.

INNO+-kataloget er resultatet af en omfattende proces, hvorigennem en bred kreds af interessenter fra branche- og interesseorganisationer, videninstitutioner, ministerier og forskningsråd mv. har været involveret i at identificere de væsentligste og mest perspektivrige områder for strategiske investeringer i innovation i Danmark.

 

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019