Gå til indhold

The Place of Research-based Evidence in Policymaking

Forsideillustrations tekst mangler
Rapport om brugen af forskningsbaseret viden i politikudvikling i udvalgte lande gennemført af Technopolis for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.
: 25. august 2015
: Technopolis
: 2015

Som en del af et større projekt om brugen af forskningsbaseret viden i politikudvikling, har Technopolis på opdrag af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd udarbejdet en interviewundersøgelse med centrale embedsmænd i Storbritannien, Nederlandene, Finland og EU-Kommissionen.

Rapporten konkluderer, at det er de ministerielle embedsmænd – snarere end politikerne – der er mest optaget af at underbygge politiske tiltag med viden og forskning. Blandt de interviewede embedsmænd er den generelle opfattelse, at der er potentiale for at øge og forbedre ministeriernes indhentning og brug af forskningsbaseret viden. Ligeledes er opfattelsen, at dialog og videndeling mellem ministerierne om hvordan politiske tiltag virker og deres samfundsøkonomiske effekt med fordel kan styrkes. Det vil kunne medvirke til både at øge kvaliteten og legitimiteten af nye tiltag.

Hent bilaget til hovedrapporten her:

Kontakt

Sune Kaur-Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 40
Email: spe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. september 2015