Gå til indhold

Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks talentbarometer 2018

Forsideillustrations tekst mangler
I dag gennemfører næsten lige mange mænd og kvinder en ph.d.-uddannelse. Alligevel er der langt færre kvinder end mænd blandt de universitetsansatte forskere. Og jo længere frem i et typisk karriereforløb for forskere man kigger, jo lavere er andelen af kvinder.
: 28. marts 2019
: 2596-7770
: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
: 2019
: 101

Dansk forskning har brug for alle talenter – uanset køn. Og dansk forskning har brug for både mænd og kvinders perspektiver og nysgerrighed i forskningen.

Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet i dialog med Danske Universiteter udviklet det danske talentbarometer. Ved hjælp af eksisterende viden og data - samt en række enkle indikatorer, sætter talentbarometeret fokus på at afdække status for kvindelige forskere på de danske universiteter.

”Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks talentbarometer 2018” viser bl.a. at andelen af kvindelige forskere på de danske universiteter er steget fra 27 procent i 2007 til 34 procent i 2017. Trods den stigende andel kvinder, er der dermed i 2017 fortsat ansat næsten dobbelt så mange mandlige som kvindelige forskere på de danske universiteter.

Andelen af kvinder er især steget på professorniveauet - fra 13 procent i 2007 til 22 procent i 2017. Andelen af kvinder på adjunktniveauet er steget fra 38 procent i 2007 til 40 procent i 2017 og på lektorniveauet fra 27 procent i 2007 til 33 procent i 2017.

Stigningen i andelen af kvinder på professorniveauet har været jævn gennem de seneste ti år, mens andelen af kvinder på adjunkt- og lektorniveauet de senere år har været mere stabil. Andelen af kvinder på adjunktniveauet har siden 2011 svinget omkring 40 procent, og siden 2015 har andelen af kvinder på lektorniveauet været 33 procent.

Talentbarometeret for 2018 belyser samlet set:

  • Udviklingen i andelen af kvindelige forskere i Danmark i et internationalt lys
  • Antallet og andelen af mænd og kvinder på de danske universiteter
  • Kvinders vej gennem et typiske forskerkarriereforløb
  • Nyansættelser og ansættelsesmønstre for mænd og kvinder
  • Mænd og kvinder som ansøgere og bevillingsmodtager i danske offentlige forsknings- og innovationsfonde
  • De danske universiteters arbejde med ligestilling i deres personalepolitik
  • Mænd og kvinder i forskningsledelse på universiteterne og i de offentlige forskningsfonde

Det danske talentbarometer udkom første gang i 2017. Universiteterne kan bruge talentbarometret som et redskab til at understøtte deres indsats for at skabe gode og lige vilkår for ansættelse og forfremmelse af både mandlige og kvindelige forskere.

Kontakt

Britta Vegeberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 25
Email: bve@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. marts 2019