Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2020 Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks Talentbarometer 2019

Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks Talentbarometer 2019

Forsideillustrations tekst mangler
Dansk forskning har brug for alle talenter, uanset køn. Både mænd og kvinder skal have gode og lige muligheder for at udnytte deres talent og bidrage til dansk forskning. 2019's talentbarometer viser, at selvom andelen af kvinder blandt danske forskere fortsat er stigende, går udviklingen langsomt.
Kontakt
Britta Vegeberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 25
Email: bve@ufm.dk
: 21. september 2020
: 978-87-93706-79-8
: 2596-7770
: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
: 2020
: 110

Som et redskab til at understøtte indsatsen for at få flere kvindelige forskertalenter i spil har Uddannelses- og Forskningsministeriet i dialog med Danske Universiteter udviklet det danske talentbarometer.

 Talentbarometeret for 2019 belyser:

  • Andelen af kvindelige forskere i Danmark i et internationalt lys
  • Antallet og andelen af mænd og kvinder blandt færdige kandidater og ph.d.-studerende fra de danske universiteter
  • Antallet og andelen af mænd og kvinder blandt forskere på de danske universiteter
  • Kvinders vej gennem et typisk forskerkarriereforløb
  • Nyansættelser og ansættelsesmønstre for mænd og kvinder
  • Mænd og kvinder som ansøgere og bevillingsmodtager i danske offentlige forsknings- og innovationsfonde
  • Mænd og kvinder i forskningsledelse

Det danske talentbarometer udkom første gang i 2017. Formålet med talentbarometeret er at give et faktuelt grundlag for en drøftelse af, hvordan dansk forskning bedst muligt udnytter og understøtter sin samlede talentmasse til gavn for dansk forskning.

Senest opdateret 27. oktober 2020