Gå til indhold

Ny Løn

Hovedparten af de ansatte ved institutionerne er overenskomstansatte og følger Ny Løn.

Ny Løn giver mulighed for en større lokal løndannelse, så lønnen tilpasses den enkelte medarbejder og den lokale løn- og personalepolitik.

Det nye lønsystems grundelement er en basisløn med et eller flere løntrin, der er aftalt centralt mellem overenskomstens parter. Hertil kommer en tillægsoverbygning, som aftales lokalt, så den afspejler den enkelte medarbejders særlige kvalifikationer, funktioner eller opnåede resultater i forhold til institutionens mål.

Lokale tillægsmuligheder

De lokale tillægsmuligheder omfatter:

  • Kvalifikationstillæg ydes på baggrund af faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen m.v. Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel i form af varige tillæg.
  • Funktionstillæg er knyttet til bestemte arbejdsopgaver, som ansatte udfører. Et funktionstillæg er typisk tids- eller opgavebegrænset, men kan være varigt, hvis den tillægsgivende funktion er en integreret del af selve stillingsindholdet.
  • Engangsvederlag vil typisk være relevante i forbindelse med efterfølgende honorering af en særlig indsats.

Lønforhandlinger

Lønforhandlingerne bør ske i en god og gennemskuelig proces. Udmøntningen af tillæg forudsætter en aftale mellem de lokale parter, men der kan ikke stilles krav om en samlet pulje til lokal løndannelse. Forhandlingen foregår som udgangspunkt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.

For at styrke den lokale dialog om løn er der aftalt mulighed for individuel lønforhandling for chefer, konsulenter og en række andre medarbejdergrupper, bl.a. på AC-området.

 

Kontakt

Sara Thomsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 79
Email: sat@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. oktober 2023