Gå til indhold

Løn

De videregående uddannelsesinstitutioner følger statens regler og aftaler om løn.

Den mest anvendte ansættelsesform for personale på uddannelsesinstitutionerne er overenskomstansættelse. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forhandler overenskomster med lønmodtagerorganisationerne på vegne af alle statslige arbejdsgivere, herunder institutionerne.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen rådgiver institutionerne om aflønning af ledere og medarbejdere. Styrelsen varetager også institutionernes interesser i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Det betyder i praksis, at styrelsen er i løbende dialog med institutionerne, organisationerne og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om overenskomstforhold, løn- og ansættelsesvilkår for ansatte ved institutionerne.

Læs mere om løn på institutionerne:

 

Senest opdateret 20. marts 2023