Gå til indhold

Løn

De videregående uddannelsesinstitutioner følger statens regler og aftaler om løn.

Den mest anvendte ansættelsesform for personale på uddannelsesinstitutionerne er overenskomstansættelse. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forhandler overenskomster med lønmodtagerorganisationerne på vegne af alle statslige arbejdsgivere, herunder institutionerne.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen rådgiver institutionerne om aflønning af ledere og medarbejdere. Styrelsen varetager også institutionernes interesser i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Det betyder i praksis, at styrelsen er i løbende dialog med institutionerne, organisationerne og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om overenskomstforhold, løn- og ansættelsesvilkår for ansatte ved institutionerne.

Læs mere om løn på institutionerne:

 

Kontakt

Sara Thomsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 79
Email: sat@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024