Gå til indhold

FAQ om uddannelsesfilialer

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om uddannelsesfilialer

Hvordan ansøges der om godkendelse af en ny uddannelsesfilial?

Ansøgning om oprettelse af en ny uddannelsesfilial foregår, som ved alle andre ansøgningstyper, via Uddannelses- og Forskningsministeriets ansøgningsportal til prækvalifikation:

Hvilke betingelser gælder for godkendelse af uddannelsesfilialer?

1) Uddannelsesinstitutionen skal have mindst ét ordinært udbud af uddannelsen, og institutionen eller det ordinære udbud af uddannelsen skal være positivt akkrediteret.

2) Uddannelsesfilialen skal etableres uden for København (forstået som de storkøbenhavnske kommuner), Aarhus Kommune, Odense Kommune og Aalborg Kommune.

3) Institutionen skal have foretaget høring af relevante udbydere af lignende uddannelser.

4) Godkendelsen er tidsbegrænset til 6 år.

  Hvor kan uddannelsesfilialen etableres?

  En uddannelsesfilial kan etableres på et af institutionens eksisterende udbudssteder eller på en ny adresse, men der kan kun ansøges om etablering uden for de Storkøbenhavnske kommuner, Aalborg Kommune, Aarhus Kommune og Odense Kommune.

  De storkøbenhavnske kommuner inkluderer: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

  Hvis institutionen ønsker at etablere flere forskellige uddannelser/udbud af filialer på samme adresse, skal der ansøges om prækvalifikation af hver enkelt filial.

   Hvor længe gælder godkendelsesperioden for uddannelsesfilialer?

   Uddannelsesfilialer er som udgangspunkt midlertidige (6 år), men med mulighed for forlængelse i yderligere 6 år.

   Ansøgning om forlængelse sker gennem en ansøgning til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der træffer administrativ afgørelse. Der skal således ikke i forlængelsessituationen indgives en ny ansøgning om prækvalifikation af uddannelsesfilialen (tidsbegrænset uddannelsesudbud).

    Hvornår gælder de seks års godkendelsesperiode fra?

    Godkendelsen er gældende seks år fra første annoncerede optag, dog senest to år efter afgørelse om godkendt prækvalifikation

     Har studerende, der er optaget på en uddannelsesfilial, krav på frit at kunne skifte fra uddannelsesfilialen til lokaliteten for hovedudbuddet, hvis de ønsker det i løbet af uddannelsen?

     De eksisterende regler for overflytning af studerende gælder også for de studerende optaget på uddannelsesfilialen. De studerende vil skulle ansøge om at blive optaget på den konkrete uddannelse på uddannelsesfilialen.

     En ansøger, som har valgt at ansøge om optagelse på en uddannelsesfilial, vil kun kunne blive overflyttet fra uddannelsesfilialen til hovedudbuddet, hvis ansøgeren har bestået første år af uddannelsen, og der er en ledig plads på uddannelsen ved hovedudbuddet. Overflytningen sker i henhold til eksisterende overflytningsregler fastsat i f.eks. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Der er tilsvarende regler for overflytning i forhold til bacheloruddannelser og kandidatuddannelser.

      Hvad sker der med de studerende, hvis en institution vil lukke en uddannelsesfilial?

      De studerende har de samme rettigheder i forhold til en eventuel lukning af filialer, som ved lukning af uddannelser og uddannelsesudbud generelt.

      Det fremgår af § 16, stk. 2, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, at uddannelses- og forskningsministeren kan pålægge en institution, der ophører med at udbyde en uddannelse, at afslutte igangværende uddannelsesforløb efter en plan godkendt af uddannelses- og forskningsministeren. Der er en tilsvarende, praksisbaseret håndtering på universitetsområdet.

      Kontakt

      Kevin Gønge
      Chefkonsulent
      Tlf.: +45 72 31 78 51
      Email: kevg@ufm.dk

      Handlinger tilknyttet webside

      Senest opdateret 04. august 2023