Gå til indhold

Ny undersøgelse af vejledningspolicy og -praksis i EU

EU-Kommissionen har fået udarbejdet en undersøgelse af vejledningen i de europæiske lande. På den baggrund er der udgivet en ny rapport med titlen: ’Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities’.

EU-kommisionen undersøgelse

Rapporten belyser 11 nøgleområder i landene inden for vejledning. Det gælder blandt andet national lovgivning, strategisk lederskab, mål for og organisering af vejledningen, politiske strategier for livslang vejledning og læring, vejledningstilbud, IT-strategier og effekt af vejledningen.

Undersøgelsen analyserer politikker og praksis inden for vejledningsområdet og kommer med anbefalinger til, hvorledes disse kan styrkes yderligere. Den skitserer, hvorledes vejledningssystemer og tilbud om vejledning har udviklet sig og identificerer nøgletrends og tilgange inden for livslang vejledning. Herudover er der omtalt en række nye metoder og redskaber, som er udviklet på nationalt og regionalt niveau.

Som et resultat af undersøgelsen fremhæver EU-Kommissionen følgende emner, der kræver en styrket indsats:

• Professionalisering af vejledernes kvalifikationer, viden, færdigheder og etiske standarder

• Kvalitet i vejledningen: sikring af forskellige målgruppers adgang til karrierevejledning; brug af nye værktøjer og metoder til at forbedre og forny tilbuddene om vejledning

• Levering af vejledning: organisering af vejledningstilbud, der går på tværs af forskellige vejlednings-"kontekster", etablering af samarbejde/koordinering mellem disse

• Anvendelse af IT: anvendelse af teknologi i vejledningen og formålet med dette

• Inddragelse af arbejdsmarkedsundersøgelser i vejledningen: systematisk proces for indsamling og formidling af data fra fagfolk

Undersøgelsen er gennemført af et konsortium med forskere fra Universitetet i Jyväskylä og Warwick Universitet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. april 2020