Gå til indhold

Aktuelt for vejledere

Der sker i disse år meget på vejledningsområdet over hele Europa. Herunder kan du finde nyheder og følge med i relevante udviklinger inden for uddannelses- og erhvervsvejledning.
Kontakt
Birtha Theut
International rå...
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: BT@ufm.dk
Stine Amalie Kristoffersen
Studentermedhjælper
Tlf.: +45 72 31 88 68
Email: sakr@ufm.dk

EU-kommisionen undersøgelse

Ny udgave af Euroguidance Insight med fokus på innovation, kompetence udvikling og vejledning på europæisk niveau

Insight er et fælleseuropæisk nyhedsbrev for vejledere. Nyhedsbrevet udgives af det europæiske Euroguidance-netværk, som arbejder for at fremme den internationale dimension i vejledningen.


 Euroguidance Highlights 2019

Euroguidance-netværket har udgivet en ny udgave af publikationen, Highlights, som giver et overblik over netværkets aktiviteter og resultater i 2019.


Vejledningssystemer i Europa

På den fælleseuropæiske hjemmeside for Euroguidance finder du en samlet oversigt over vejledningssystemerne i Europa. 


Guidance in Education

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udgivet en ny version af ’Guidance in Education’, der henvender sig til vejledere og beskriver det danske vejledningssystem på engelsk.


Ny undersøgelse af vejledningspolicy og -praksis i EU

EU-Kommissionen har fået udarbejdet en undersøgelse af vejledningen i de europæiske lande. På den baggrund er der udgivet en ny rapport med titlen: ’Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities’.


Nyt nummer af nyhedsbrev for vejledere sætter fokus på tendenser i fremtidens vejledning

Insight er et fælleseuropæisk nyhedsbrev for vejledere. I det nyeste nummer kan du bl.a. læse om uddannelse af vejledere i de nordiske og baltiske lande samt et interview med Danmarks første professor i vejledning, Rie Thomsen. Nyhedsbrevet udgives af det europæiske Euroguidance-netværk, som arbejder for at fremme den internationale dimension i vejledningen.


Academia netværket planlægger studiebesøg i udlandet  for vejledere i 2019.


 Ny europæisk håndbog skal fremme overførslen og tilpasningen af IKT-baserede karriereudviklingsværktøjer i vejledningscentre, jobcentre, ungdomscentre og andre organisationer. Håndbogen giver information og gode råd med bl.a. case studies fra 16 europæiske lande.


Ny artikel om studiebesøget i maj, hvor europæiske kolleger besøgte SDU og lærte om institutionens karrierevejledning. 


  Nye IT-baserede redskaber skal hjælpe ledere, vejledere og andre beskæftiget med uddannelses- eller erhvervsvejledning.


  International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG, har udgivet ny publikation om reviderede etiske retningslinjer.


  Et strategisk samarbejdsprojekt mellem Danmark, Norge og Sverige mener, at vejledning baseret på konsekvenspædagogiske principper kan hjælpe flere europæiske unge og voksne med at opnå uddannelse og job. Materialerne fra projektet er allerede tilgængelige online.


  Rie Thomsen, Randi Skovhus og Rita Buhl har lavet en samling af danske cases om karrierevejledning i fællesskaber, som illustrerer vejledning på arbejdspladsen, i skolerummet, privatsfæren samt på et madværksted.


  Europa-Kommissionen gennemfører i øjeblikket en offentlig undersøgelse for at få en bedre forståelse for slutbrugeres behov for online værktøjer til kvalifikationer og færdigheder.


   Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Cedefop, er på udkig efter nationale eksperter i Europa til et samarbejde om udvikling af national livslang vejledning og karriereuddannelsessystemer.


   Euroguidance-netværket har udgivet en ny udgave af publikationen, Highlights, som giver et overblik over netværkets aktiviteter og resultater i 2018.


    Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udgivet en ny pjece til medarbejdere, der vejleder borgere med udenlandsk uddannelse. Pjecen henvender sig til vejledere ved uddannelsessteder og vejledningstjenester.


     Ny Eurydice rapport om uddannelsessystemerne i Europa. Rapporten undersøger områderne dagtilbud, elevers præstationer i grundlæggende færdigheder, for tidlig skoleafgang, videregående uddannelse samt beskæftigelse for nyuddannede på tværs af de europæiske lande.


     Ny Eurydice rapport om læringsmobilitet på tværs af Europa. Rapporten er en opfølgning på ”Youth on the Move” initiativet, som støtter læringsmobilitet blandt unge mennesker og som er en del af EU’s Europa 2020-strategi.


     Med Europass kan unge formidle deres internationale kompetencer på en professionel og overskuelig måde. I deres nye video har Europass talt med en studerende, der har været i udlandet, og med en vejleder fra den europæiske jobportal EURES om, hvorfor det er vigtigt at tænke ud over Danmarks grænser.


     Ny Cedefop publikation om arbejdsmarkedsinformation og karrierevejledning.


     EU-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af forslag til projekter under Erasmus+. Uddannelsesinstitutioner og organisationer på tværs af sektorer kan nu søge om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2017. Derudover er Erasmus+ programguiden for 2017 nu tilgængelig.


      Hvordan kan vi udvikle og forbedre relevans og effekt af karriereudvikling og karrievejledning i en verden, hvor læring og arbejde konstant er i forandring?


      Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU) har set nærmere på hvordan Sverige, Holland og Schweiz har opbygget deres ungdomsuddannelsessystemer.


      Ny publikation om det danske uddannelsessystem.

      Publikationen præsenterer det danske uddannelsessystem, giver et overblik over finansiering af uddannelse og det danske karaktersystem.


      Euroguidance har i samarbejde med Aarhus Universitet og VIA University College udarbejdet en dansk oversættelse af en række vejledningsdokumenter udgivet af det europæiske vejledningsnetværk NICE.


       I Sverige og Norge har man udfærdiget to nye rapporter om henholdsvis mobilitets- og karrierevejledning.


      Det danske Euroguidance Center har lavet et interview med Søren Kristensen, som er ph.d på området for læringsmobilitet. 


      "Retningslinjer for udvikling af politikker og systemer inden for livslang vejledning” er den danske oversættelse af ”Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance”. Publikationen er udgivet i et samarbejde mellem Uddannelses- og forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 


       Euroguidance har i samarbejde med Vejledningskontoret i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udgivet en engelsk version af fagbeskrivelsen for emnet uddannelse og job. Formålet er at fremme internationalt samarbejde i vejledningen og give udenlandske vejledere og beslutningstagere mulighed for at læse om det nye emne.


       Euroguidance har udarbejdet en ny pjece, som fortæller om mulighederne for efteruddannelse af vejledere og for samarbejdsprojekter på tværs af de nordiske og europæiske lande.


       Et nyt kompendium fra Euroguidance-centrene i de otte nordiske og baltiske lande sætter fokus på vejledningens rolle i mobilitet.


        En ny rapport om karrierekompetence, karrierelæring og karrierevejledning i de nordiske lande er udkommet.


       Styrelsen for Videregående Uddannelser har udgivet to nye pjecer om vejledning: Guidance in Education og Euroguidance Danmark.


        Samling af tidligere opslag vedrørende studiebesøg, konferencer og seminarer samt materialer fra disse. 


         Styrelsen har udgivet en pjece om det danske Euroguidance Center, som du kan bestille eller downloade, hvis du vil vide mere om, hvordan Euroguidance Danmark kan hjælpe dig som vejleder.


         Oversættelse af dansk undersøgelse, der viser, at erfaring fra et studie- eller praktikophold i udlandet er i høj kurs, når private virksomheder rekrutterer medarbejdere.


         Interview med Kirsten Hahn Larsen, leder af eVejledning i Danmark, om erfaringerne fra de første 2,5 år.


         Under det cypriotiske EU-formandskab samledes repræsentanter for over 30 lande for at diskutere livslang vejledning. Det europæiske netværk for udvikling af livslang vejledning, The European Lifelong Guidance Policy Network, præsenterede under konferencen fire nye rapporter som et resultat af de forløbne års arbejde.


         Styrelsen har udgivet en pjece på engelsk om det danske vejledningssystem, som kan bruges af alle vejledere og ledere, der er involveret i internationale aktiviteter og samarbejder med udenlandske kolleger.


         Det tyske Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) har udgivet en engelsksproget publikation om Tyskland som uddannelsesland. 


         I august 2011 blev en ny Cedefop-publikation offentliggjort: "Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects".


         Euroguidance-netværket, der arbejder for at fremme den internationale dimension i vejledningen, har netop udgivet et nyt nyhedsbrev med artikler fra mange lande i Europa. 


         Cedefop udgiver løbende publikationer om vejledning i Europa. 


          The International Handbook of Career Guidance giver et bredt indblik i erhvervs- og uddannelsesvejledning.


         I 2009 gennemførte Cedefop et studie i hele Europa for at kortlægge uddannelses- og kompetenceudvikling på vejledningsområdet. Undersøgelsen er nu blevet offentliggjort.

         Grib Verden Grib Verden
         Study In Denmark Study In Denmark
         Senest opdateret 28. september 2020