Undersøgelse af vejlederes uddannelses- og kompetenceudvikling offentliggjort

I foråret 2009 gennemførte Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training, et studie i hele Europa for at kortlægge uddannelses- og kompetenceudvikling på vejledningsområdet.

Formålet med Cedefop-undersøgelsen var at etablere et grundlag for en fælles struktur for vejledningskomptenceudvikling i Europa. Studiet viste, at uddannelsesudbuddene varierer kraftigt, hvilket blandt andet skyldes uligheder i landenes uddannelsessystem. I visse lande ses endda eksempler på vejledning som en del af et andet profession.

Der findes også andre uligheder; uddannelsen kan bestå af alt fra korte kurser til eksaminer på Master niveau, og i mange lande regnes uddannelser i beslægtede områder som psykologi og pædagogik som et godkendt alternativ til de specifikke metoder og teorier på vejledningsområdet.

Det faktum at vejledning har fået stor politisk opmærksomhed de sidste år har ført til en markant stigning i specialiserede vejlederuddannelser. I dag udbydes sådanne uddannelser i to ud af tre af alle medlemslande.

I undersøgelsen diskuteres, hvilken uddannelse der er fyldestgørende og tilstrækkelig, samt hvilke uddannelsesmetoder der anvendes. Man har lavet mere detaljerede case-studier i Skotland, Bulgarien, Danmark, Irland, Letland og Polen.

Opbygningen af en fælles kompetencestruktur opridses i studiet, og man diskuterer også, om en sådan struktur kan anvendes for bl.a. at skabe mere fleksibilitet og sammenhængende uddannelsesmuligheder for den enkelte vejleder.

Studiet hedder 'Professionalising career guidance - practitioner competences and qualification routes in Europe' og kan hentes fra Cedefops hjemmeside.

 

Senest opdateret 17. december 2012