Gå til indhold

Ny rapport om læringsmobilitet på tværs af Europa

Eurydice-netværket har udgivet rapporten Mobilty Scoreboard – Higher Education Background Report. Rapporten er en opfølgning på ”Youth on the Move” initiativet, som støtter læringsmobilitet blandt unge mennesker - og som er en del af EU’s Europa 2020-strategi.

Rapport forsideMobility Scoreboard rapporten undersøger blandt andet, i hvilke europæiske lande man kan få god vejledning om udvekslingsophold, hvilke europæiske elever og studerende, der er særligt rustet til mobilitet grundet fokus på sprogundervisning i skolen, hvilke europæiske lande, der tillader mobilitet af studiestøtte og lån samt hvilke europæiske studerende, der kan opnå merit for deres udenlandske studier.

Formålet med rapporten er at skabe en ramme og et overblik over udviklingen inden for læringsmobilitet på tværs af Europa. Mobilitet højner akademiske og sociale evner hos de studerende, hvilket især er positivt for fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Derudover har mobilitet en positiv indvirkning på uddannelsessystemer og institutioner, da uddannelsesinstitutioner får et endnu mere åbent og internationalt udsyn samt forbedrer kvaliteten af deres uddannelser og studiemiljø. 

Rapporten indeholder indikatorer inden for fem tematiske områder:

  • Information og vejledning
  • Fremmedsprogslæring
  • Mobilitet af studiestøtte og lån
  • Støtte til studerende med svag socioøkonomisk baggrund
  • Anerkendelse af læringsresultater og kvalifikationer

Mobility Scoreboard rapporten er udviklet i fællesskab af Eurydice (videregående uddannelser) og CEDEFOP (erhvervsuddannelser). Rapporten præsenteres sammen med en fælles online platform, som indeholder dynamiske kort, der hjælper brugeren til at få et overblik over den politiske dagsorden inden for læringsmobilitet på tværs af Europa.

Mere information:

Den fulde Eurydice-rapport:

 

Kontakt

Anette Birna Muus Day
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 61
Email: amu@ufm.dk
Birtha Theut
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: bt@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024