Gå til indhold

Ny pjece til medarbejdere, der vejleder borgere med udenlandsk uddannelse

Sådan bruges vurderinger af udenlandske uddannelser i vejledningen om uddannelsesmuligheder og optagelse.

Pjece forsidebilledeStyrelsen for Forskning og Uddannelse har udgivet en ny pjece "Vejledning af uddannelsessøgende med udenlandske eksaminer”. Pjecen henvender sig til vejledere ved uddannelsessteder og vejledningstjenester. Den skal gøre det lettere at bistå borgere, der gerne vil vide, hvordan de kan bruge deres medbragte eksaminer til at tage en uddannelse i Danmark. Som vejleder kan man finde nyttige oplysninger om optagelse på forskellige typer uddannelse og om, hvordan Styrelsen for Forskning og Uddannelses vurderinger og øvrige tilbud kan indgå i arbejdet.

”I foråret, når ansøgningerne kommer ind, er Eksamenshåndbogen den hjemmeside, vi bruger allermest – flere gange dagligt.”
- Anette Kjær Hansen, GIF, Hvidovre Gymnasium og HF

Styrelsen tilbyder vurderinger af udenlandske uddannelser samt anden information og rådgivning gennem hotline og hjemmeside. Vi vil gerne sikre os, at vejlederne er opmærksomme på vores tilbud, så de kan blive brugt i vejledningsarbejdet, når det er relevant. Derfor har vi i pjecen samlet oplysninger om, hvordan styrelsens vurderinger m.v. kan indgå i forbindelse med optag på forskellige typer uddannelse.

I kender måske allerede disse tilbud fra Styrelsen for Videregående Uddannelser. Den 1. januar 2017 blev Uddannelses- og Forskningsministeriet omorganiseret, så nu er det Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der hjælper jer med spørgsmål om udenlandske uddannelser.

Flere oplysninger kan findes via:


Bestilling

Uddannelsessteder og vejledningstjenester kan bestille pjecen gratis ved at skrive til Styrelsen for Forskning og Uddannelse på

Kontakt

Birtha Theut
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: bt@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. november 2021