Gå til indhold

Vejledning i nordisk perspektiv

”Karrierekompetencer er kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og arbejde”. En ny rapport om karrierekompetence, karrierelæring og karrierevejledning i de nordiske lande er udkommet.

NVLI rapporten ”Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv” indkredser Rie Thomsen, PhD og lektor ved Aarhus Universitet, begrebet karriere-kompetence og ser nærmere på karrierelæring og karrievejledning i de nordiske lande. Hun stiller spørgsmålet: ”Hvorledes udvikles karriekompetence?” og kommer med eksempler på analyser, vejledningspraksisser og aktiviteter i de nordiske lande. Island har bidraget med to eksempler på praksis, mens Norge, Sverige, Finland og Danmark bidrager med eksempler på politiske initiativer og processer.

Formålet med rapporten er at bidrage til en fælles nordisk forståelsesramme for karrierekompetence, som kan bruges i den videre udvikling af vejledning i de nordiske lande. Rapporten henvender sig til vejledere, lærere, undervisere, forskere, ledere, beslutningstagere og brugere af vejledning.

Rapporten bygger på arbejdet i en nordisk gruppe i det europæiske policy netværk for livslang læring (ELGPN) og er udgivet i et samarbejde med nordisk netværk for voksnes læring (NVL), finansieret af Nordisk Ministerråd. Den foreligger på dansk og på engelsk og kan findes på NVLs hjemmeside: 

 

Kontakt

Birtha Theut
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: bt@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. maj 2024