Tidligere begivenheder

Her kan du læse om og finde materiale fra tidligere studiebesøg, konferencer og seminarer omhandlende vejledning og mobilitet.
Academia – studiebesøg i udlandet for vejledere
Er du vejleder, der arbejder med erhvervsuddannelser, er det muligt for dig at komme på studiebesøg til en række andre lande.
Vejledning med globalt udsyn – to kurser for vejledere
Konference i Italien den 20.- 22. juni om uddannelses- og karrierevejledning i en krisetid
IAEVG-konference i Tyskland 3.-6. okt. 2012
Euroguidance seminar for vejledere: Del erfaringer og få ny viden om mobilitetsvejledning i de nordiske og baltiske lande
Seminar om vejledning med globalt udsyn i København og Aarhus
Vejledning med Globalt Udsyn: Fokus på erhvervsuddannelserne. To seminarer for vejledere
Igen i år tilbyder vi seminarer for vejledere af unge mennesker. Seminarerne afholdes i oktober måned i København og Aarhus.
Academia – studiebesøg i udlandet for vejledere
Er du vejleder, der arbejder med erhvervsuddannelser, er det muligt for dig at komme på studiebesøg til en række andre lande.
Sommerskole på Jyväskylä universitet
Vejledning med Globalt Udsyn - to kurser for vejledere
Konference for forskere inden for karrierekompetence og karrierelæring
Det svenske forskernetværk, KAV (Karriärutveckling och karriärvägledning), afholder en konference i Stockholm den 19. og 20. oktober 2017.
Seminar om vejledning med globalt udsyn i København og Aarhus
Den 24. og 26. maj 2016 holdt Styrelsen for Videregående Uddannelser to vejlederseminarer i henholdsvis København og Aarhus under overskriften 'Vejledning med globalt udsyn: Udlandsophold for unge i EUD eller i frivilligt arbejde.'
Studiebesøg om vejledningssystemet i Frankrig
”Guidance in France, structures and tools”.
Seminar om international studentermobilitet
Den 12. juni 2015 holdt Styrelsen for Videregående Uddannelser et seminar for vejledere om international studentermobilitet.
Seminarer for vejledere om udlandsophold for unge i erhvervsuddannelse eller i frivilligt arbejde
Den 24. og 26. maj 2016 tilbyder Euroguidance to seminarer for vejledere af unge. Du vil få et overblik over de internationale muligheder for eleverne i erhvervsuddannelse og for unge, som ikke er uddannelsesparate eller ikke har truffet et uddannelsesvalg.