Studiebesøg om vejledningssystemet i Frankrig

”Guidance in France, structures and tools”.
Kontakt
Birtha Theut
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: BT@ufm.dk

Tid og sted

08. juni 2015 til 12. juni 2015

Euroguidance Frankrig tilbyder et studiebesøg i Paris den 8. – 12. juni 2015 for vejledere og andre, som arbejder med vejledningsområdet. Deltagerne vil få indblik i de mange forskellige aspekter af det franske uddannelses- og vejledningssystem og nogle af ugens emner er: vejledning af unge og voksne, anerkendelse af realkompetencer og værktøjer til forebyggelse af frafald på uddannelserne. Sprog: fransk og engelsk (med oversættelse til engelsk)

Besøget er gratis, men udgifter til transport, kost og logi skal afholdes af deltagerne.

Euroguidance logo

Senest opdateret 15. august 2019