To nye rapporter fra Sverige og Norge giver anbefalinger til mobilitets- og karrierevejledning

Ny svensk rapport kommer med anbefalinger til, hvordan uddannelsesinstitutioner kan arbejde for at fremme mobilitetsvejledningen, mens en ny norsk rapport beskriver vigtigheden af den livslange karrierevejledning.

Svensk rapport om mobilitetsvejledning

Svensk rapport

I Sverige er der betydeligt flere studerende, som kommer til landet, end der er studerende, som rejser ud. Derfor har det svenske Universitets- och högskolerådet gennemført projektet ”The academic value of mobility” – et projekt med det sigte at øge den udgående studentermobilitet. Projektet er mundet ud i en række forslag og anbefalinger til, hvordan uddannelsesinstitutioner kan arbejde målrettet med den internationale dimension i vejledningen.

Norsk rapport om livslang karrierevejledning

Norsk rapport

På baggrund af en stigende ledighed på det norske arbejdsmarked har man netop udgivet en rapport, som handler om vigtigheden – for individet såvel som for samfundet som helhed – af kontinuerlig, livslang karrierevejledning. Rapporten samler en lang række anbefalinger til, hvordan man opnår et system for karrierevejledning, som tager hensyn til det enkelte menneskes konkrete livssituation.   

Senest opdateret 09. juli 2020