Gå til indhold

Åbn døren til Verden: Mobilitetsvejledning set fra nord

Målrettet vejledning af unge skal føre til flere praktik- og studieophold i udlandet. Et nyt kompendium fra Euroguidance-centrene i de otte nordiske og baltiske lande sætter fokus på vejledningens rolle i mobilitet.

Fulde forsidebillede - Open the Door to the World

EU's uddannelsesprogram Erasmus+ har som mål, at antallet af unge på et studie- og praktikophold i udlandet skal stige med 50 procent i perioden 2014-20 i forhold til det tidligere Program for Livslang Læring.

Vejledere forventes at spille en aktiv rolle i opfyldelsen af denne målsætning. Et nyt nordisk-baltisk kompendium sætter gennem en række artikler fokus på mobilitetsvejledningen. 

”I needed the distance from home to understand that I was going in the right direction”, udtaler den 19 årige finne Samuel efter et års arbejdsløshed i Finland og tre måneders ophold som frivillig i en børnehave i Portugal. I kompendiet kan du læse mere om Samuel, der aldrig var kommet afsted uden hjælp fra sin finske vejleder Heidi, der gjorde ham opmærksom på mulighederne i Den Europæiske Volontørtjeneste.

Fremtidslinjen i Køge underviser og vejleder unge på STU-uddannelsen. Leder af Fremtidslinjen Morten Ellehauge, fortæller, at det stiller store krav til de ansatte og vejledere at arrangere udlandsophold for de unge elever, men at de unges udbytte, både uddannelsesmæssigt og personligt, langt overgår anstrengelserne.

I kapitlet om ’skjulte kompetencer’ fortæller det finske Euroguidance Center CIMO om resultaterne af en stor undersøgelse af de skjulte kompetencer, som unge på studie- eller praktikophold i udlandet tager med hjem. Traditionelt set giver et udlandsophold styrkede fremmedsprogskompetencer og en øget interkulturel forståelse. Undersøgelsen afslører imidlertid, at de unge også vender hjem mere produktive, vedholdende og nysgerrige. Kvalifikationer, som arbejdsgiverne lægger vægt på, men sjældent har øje for kan være resultatet af et udlandsophold.

Kompendiet er udgivet af de otte Euroguidance-centre i henholdsvis Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Formålet med publikationen er at bidrage til debatten om de udfordringer, som mobilitetsvejledningen åbner for vejledere i hele Europa og at give inspiration til fremtidigt mobilitetsarbejde og -vejledning. Kompendiet består af en lang række artikler og interviews, leveret af vejledere, arbejdsgivere og mobilitetseksperter i de otte lande.

Publikationen er gratis og kan bestilles allerede nu hos euroguidance@uds.dk.

Om Euroguidance

Euroguidance er et europæiske netværk af nationale ressourcecentre for vejledning, der skal fremme den internationale dimension i vejledningen og give information om livslang vejledning og mobilitet i uddannelse og læring. Der findes Euroguidance-centre i 34 europæiske lande. 

Kontakt

Birtha Theut
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: bt@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2024