Uddannelses- og kompetence-beskrivelser for vejledere nu på dansk

Euroguidance har i samarbejde med Aarhus Universitet og VIA University College udarbejdet en dansk oversættelse af en række vejledningsdokumenter udgivet af det europæiske vejledningsnetværk NICE.

Aarhus Universitet har sammen med 30 lande i en årrække deltaget i et stort europæisk netværksprojekt om vejledning.  Projektet hedder ”Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe” (NICE). Netværket har udgivet en række fælles europæiske publikationer, håndbøger, rapporter og kompetencebeskrivelser på vejledningsområdet til brug fx i forbindelse med undervisning af vejledningsstuderende. Det danske Euroguidance Center er nu gået sammen med Aarhus Universitet og VIA University College om at få oversat flere af dokumenterne til dansk. Nedenfor finder du de danske oversættelser af NICE-dokumenterne:

For yderligere oplysninger, kontakt: Rie Thomsen, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, riet@edu.au.dk eller Randi Skovhus, VIA University College, ras@via.dk

Netværket har modtaget tilskud fra EU’s Program for Livslang Læring, der i dag er afløst af Erasmus+.

Senest opdateret 17. august 2016