Gå til indhold

Nyt nummer af nyhedsbrev for vejledere sætter fokus på brugen af IKT i vejledning

Euroguidance nyhedsbrevet ’Insight’ fejrer netværkets 25 års jubilæum og udkommer denne gang i to sektioner. Den første indeholder artikler om et bredt udvalg af vejledningsfaglige emner i Europa. I den anden sektion fokuseres der på et tema, nemlig: Brugen af IKT i vejledning.

Insight  september 2017

Brugen af elektroniske medier i vejledning stiger, og stadig flere IKT-værktøjer bliver taget i brug: internettet, sociale medier, sms og endda chat. I dette nummer af Insight kan vejledere hente inspiration til deres brug af IKT-værktøjer i vejledningen. Du kan blandt andet læse:

  • En fejring af netværkets 25 års jubilæum gennem en personlig fortælling af Mick Carey, der beskriver, hvad der er sket i udviklingen af det internationale vejledningsfælleskab
  • En artikel fra Danmark om brugen af chatten som vejledningsrum og det efterfølgende behov for en fælles håndtering af chatvejledningen
  • En undersøgelse fra Finland der diskuterer resultaterne af en undersøgelse fra 2013-2016 om betydningen af mobilitetsophold for unges holdninger, og hvordan disse unge engagerede sig med forskellighed og diversitet
  • En artikel fra Sverige om det svenske fokus på digitaliseringen af vejledningstjenester
  • En præsentation fra Tjekkiet om, hvorledes man bedst arbejder med at udnytte potentialet i brugen af IKT til at forbedre og udvikle karrierevejledning for hørehæmmede 

Insight er et fælleseuropæisk nyhedsbrev for vejledere. Nyhedsbrevet udarbejdes og udgives af det europæiske Euroguidance-netværk, som arbejder for at fremme den internationale dimension i vejledningen.

Kontakt

Birtha Theut
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: bt@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024