Cedefop-publikation om livslang vejledning i Europa

I august 2011 blev en ny Cedefop-publikation offentliggjort: "Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects".

Publikationen omhandler de fremskridt, der er sket i Europa fra 2007-10 på områder som koordinering af vejledningspolicy, kvalitetssikring, tilgængelighed af serviceydelser og karriereudvikling.

Rapporten konkluderer, at der er formet tættere samarbejde mellem politiske beslutningstagere, forvaltning, vejledere og forskere – et partnerskab, der bidrager til at sikre effektive arbejdsgange på vejledningsområdet. Udfordringen bliver fremover at se på hvordan man skaber et livslangt vejledningssystem på tværs af alle sektorer, uddannelsesstadier og lande, til gavn for både livslang læring, den sociale inklusion og aktivt medborgerskab for alle.

Rapporten kan hentes her:

Senest opdateret 17. december 2012