Academia – studiebesøg i udlandet for vejledere

Er du vejleder, der arbejder med erhvervsuddannelser, er det muligt for dig at komme på studiebesøg til en række andre lande.
Kontakt
Birtha Theut
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: BT@ufm.dk

Academia

Under opholdet i udlandet vil du få mulighed for at lære om vejledningsfaglig praksis i et andet land og at diskutere og udveksle erfaringer med kolleger fra andre europæiske lande. Mange kommer hjem fra besøgene med et fagligt netværk i Europa, som kan bruges til fremtidigt internationalt samarbejde. Du skal selv stå for finansieringen, f.eks. via din institutions Erasmus+-midler til udlandsophold for ansatte.

Academia projektet startede i 1995, og siden da har hundredvis af vejledere i Europa fået stort udbytte af det. Projektet har bidraget til at styrke den europæiske dimension I vejledningen ved at opbygge netværk og fremme mobilitet og faglig efteruddannelse i Europa. Academia netværket fremmer vejlederes mobilitet i Europa, styrker europæisk netværksdannelse og samarbejde inden for livslang vejledning og danner grundlag for udveksling af god praksis og metoder blandt deltagerne.

Ønsker du at komme med på et studiebesøg til næste år, så send en ansøgning til Benny Wielandt, næstformand i UUVF senest den 25. november 2018.

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF
Att: Benny Wielandt
Tel: +45 5170 0499
Email: bennywielandt45@gmail.com

 

 

Senest opdateret 29. oktober 2018