Om Udlandsguide for vejledere

Mobilitetsvejledningen kræver mere end "one size fits all" - Udlandsguide for vejledere hjælper dig igennem alle aspekter af udlandsophold, der har læring som det primære formål
Kontakt
Birtha Theut
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: BT@ufm.dk

Om Udlandsguiden

 

Introduktion til Udlandsguide for vejledere

Den såkaldte ”lærende mobilitet” – det vil sige udlandsophold, der gennemføres som et led i en lærings- eller udviklingsproces – berører stadigt flere unge i mange forskellige sammenhænge. Det giver nogle særlige udfordringer til deres vejledere, hvad enten opholdene gennemføres i det etablerede uddannelsessystem eller uden for; på den enkelte unges eget initiativ eller som en del af et projekt eller en udvekslingsaftale. Denne guide er en håndsrækning til vejledere, der kommer i berøring med mobilitet, og som ikke nødvendigvis har den store erfaring eller viden på området.

Guiden dækker alle typer af udlandsophold, der har læring som det primære formål. Den dækker dog ikke mere ferieprægede rejser, korte studieture, hele uddannelser i udlandet, eller vejledning i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere. Et andet område, der heller ikke er omfattet af guiden, er decideret arbejde i udlandet. Her skal du bruge den såkaldte Eures-portal og i øvrigt være særligt opmærksom på det nye initiativ målrettet mod unge arbejdstagere (”My first EURES-job”).

Den er tænkt som et dynamisk redskab til at tilrettelægge selve vejledningsprocessen, og ikke som en database over praktiske forhold som visum, støttemuligheder, bolig, uddannelsestilbud, skat, forsikring, sygesikring m.v. Sidst i teksten finder du dog et lille bibliotek med links til yderligere information og inspiration.

Guiden er udviklet af Søren Kristensen, ph.d., for Euroguidance Danmark, der er del af et europæisk netværk af nationale ressourcecentre for vejledning, som arbejder for at fremme den internationale dimension i vejledningen og mobilitet.

Målgrupper for mobilitetsvejledningen

Traditionelt har udlandshold været et privilegium, der har været forbeholdt de mest vilje- og ressourcestærke unge – de, der af egen drift søger ud, og som har kompetencerne til at tackle de udfordringer, de møder. Der findes imidlertid mange undersøgelser og erfaringer, der viser, at også svagere unge kan have stort udbytte af et udlandsophold. Det kræver dog, at det gennemføres inden for en struktureret, læringsmæssig ramme, og at der er støtte og hjælp under hele processen – både før under og efter. Vejledningen er helt essentiel i denne sammenhæng.

I princippet er det dog den samme vejledning, der skal ydes for alle grupper af unge i forbindelse med den lærende mobilitet – forskellen ligger i intensiteten. Du kan derfor bruge denne guide i alle sammenhænge, der handler om unge og mobilitet, men du skal være opmærksom på, at inkluderingen af svagere grupper af unge i mobilitetsaktiviteter vil kræve forholdsvis mere i form af tid og ressourcer til vejledningsindsatsen.

Udfordringer for vejledningen

Overordnet kan man tale om to hovedudfordringer for mobilitetsvejledningen:

Der findes mange forskellige læringsformål for mobilitet, og dermed også mange forskellige typer. Samtidigt er målgruppen er yderst bredspektret, og det er absolut ikke sådan, at ”one size fits all”. Den første af disse to overordnede udfordringer er derfor at være medvirkende til at sikre, at de rigtige personer informeres om – og efterfølgende matches med – de rette typer af tilbud eller muligheder.

Derudover skal de enkelte ophold kvalitetssikres, så mulighederne for et positivt udbytte er så optimale som muligt. Udover information og matchning har vejledningen en mindst lige så vigtig rolle i forhold til gennemførelse og kvalitet. Det er derfor en tilsvarende stor udfordring at have et overblik over, hvilke typer af vejledningsinterventioner der kan komme på tale, hvordan de skal doseres, og hvornår i processen denne vejledning skal tilkobles.

Hvis du foretrækker at læse Udlandsguiden i fysisk version, kan du også downloade den som pdf og printe den.

 

Senest opdateret 15. august 2019