Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Statistik og analyser Søgning og optag på videregående uddannelser

Tal og fakta om søgning og optagelse på de videregående uddannelser

Opgørelser over søgnings- og optagelsestal for de videregående uddannelser.
Kontakt
Tine Bjerregaard
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 88 85
Email: tbj@ufm.dk
Tobias Kjer Welander
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 81
Email: tkw@ufm.dk
Lotte Vinkel Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 87 37
Email: lvh@ufm.dk

5. juli-søgningen 2021

5. juli 2020 har 93.388 ansøgt om optagelse til de videregående uddannelser. Sidste år var det 94.604, hvilket svarer til et fald på 1 pct.

15. marts-søgningen 2021

15. marts 2021 har 60.718 søgt om optagelse til de videregående uddannelser. Det er flere end nogensinde før. Sidste år var der 57.432 ansøgere, hvilket svarer til en stigning på 6 pct i år.


Efteroptagelsen 2020

Den endelige optagelse i 2020 er på 68.718 nye studerende. Det er et fald på 811 optagne i forhold til sommerens optagelse, men en stigning på 7 procent i forhold til 2019, hvor det endelige antal optagne pr. 1. oktober var 64.150.

I efteroptagelsen har 7.139 optagne takket nej til en tilbudt studieplads (svarende til 10 pct. af alle optagne i sommerens optagelse), mens 6.328 er blevet optaget på en ledig plads eller optaget fra en standby-plads.

 

    


    

   Vigtige datoer for opgørelser for søgning og optagelse i 2021

   Fire gange om året bliver søgnings- og optagelsestal på de videregående uddannelser offentliggjort på ufm.dk.

   - I marts kan resultatet af 15. marts-søgningen opgøres

   15. marts søger kvote 2-ansøgere, ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til optagelsesområder med optagelsesprøve eller -samtale.

   - 5. juli kan årets samlede søgningstal opgøres

   Udover 15. marts-søgningen inkluderer dette de ansøgere, der søger frem til 5. juli og som alene vurderes i kvote 1.

   - 28. juli offentliggøres resultatet af optagelsen i 1. runde

   28. juli udsendes tilbud om optag på de videregående uddannelser. Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør på dagen resultaterne inklusiv en række baggrundsnotater.

   - I oktober kan resultatet af optagelsens 2.runde opgøres (det endelige optag)

   Den Koordinerede Tilmelding opgør resultatet af årets optagelse to gange. Den første opgørelse laves 28. juli, når 1. runde af optagelsen er afsluttet, og ansøgerne har fået tilbudt en studieplads eller fået afslag. Den endelige opgørelse af optagelsen laves efter 2. runde. Mellem 1. og 2. runde vil nogle ansøgere sige nej tak til de tilbudte pladser og andre vil søge på de ledige pladser, der er efter 1. runde. Efter 2. runde er der nogle uddannelsessteder, der optager ansøgere i en selvstændig vinterrunde uden om Den Koordinerede Tilmelding.

   Senest opdateret 22. juli 2021