Gå til indhold

”Dannelsesrejser er en vigtig uddannelsesmarkør”

Eleverne på FGU Midt- og Østsjælland er som deres jævnaldrende på landets øvrige FGU'er. De er unge under 25, der endnu ikke er parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Men for EU-midler har de midtsjællandske elever nu fået mulighed for at hente energi, faglighed og selvtillid i udlandet.


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


FGU Midt- og Østsjælland blev i 2021 akkrediteret til EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Det betyder, at de tre skoler, som FGU- Midt og Østsjælland dækker, frem til 2027 er sikret andel i de mange millioner euro, der af EU er afsat til læringsophold i udlandet til danske elever, studerende og medarbejdere.

I følge Jesper Madsen, der er direktør for FGU Midt- og Østsjælland, er udlandsophold et særligt tiltrængt tilbud for netop hans elevgruppe. Studieturen i gymnasiet sikrer en første dannelsesrejse for mange unge, men de færreste FGU-elever har gået i gymnasiet. Og hvis de har, har de ikke nødvendigvis haft råd til at tage med på studieturen, vurderer Jesper Madsen.

”Det er vigtigt på flere planer, at FGU-elever også får muligheden for at rejse som en del af deres skolegang. For det første er det et vigtigt signal at sende til dem. At de også kan. For vores elever vil gerne være som andre unge. For det andet er det vigtigt, fordi alle unge har godt af at komme ud og opleve sig selv som en del af noget større. Dannelsesrejser har altid været og er fortsat en vigtig uddannelsesmarkør", siger Jesper Madsen.

Fiskerielever og medfølgende lærere fra FGU Midt- og Østsjælland i Polen
Fiskerielever og medfølgende lærere fra FGU Midt- og Østsjælland i Polen

Selvtillid og inklusion i fællesskaber

Han fortæller videre, hvordan mange af eleverne på FGU ikke tidligere har følt sig inkluderet i samfundets fællesskaber. Det kan være, fordi de ikke er blevet præsenteret for dem som en del af deres opvækst, og nu hvor de er blevet unge voksne, føler de sig heller ikke inviteret.

Et af FGU Midt- og Østsjællands mål med udlandsopholdene er derfor også ”at øge inklusionen af FGU-målgruppen i det europæiske fællesskab, understøtte mulighederne for aktivt medborgerskab og styrke målgruppens demokratiske dannelse og samfundsengagement”.

Foreløbig har FGU- Midt og Østsjælland haft 15 elever fra værkstedslinjen Fiskeri 10 dage i Polen, hvor eleverne har været med til at udsætte fiskeyngel i Puckbugten som led i et forskningsprojekt. Til foråret rejser de næste 15 elever fra værkstedslinjen Mad & Ernæring til Spanien, for blandt andet at tage del i undervisningen i en andalusisk erhvervsskoles restaurant.

Selvom opholdene er relativt korte, så kan der ske meget på kort tid for eleverne, fortæller Jesper Madsen:

”De kommer hjem med fornyet energi, og samtidig har de fået trænet både personlige, sociale og faglige kompetencer, som de kan bruge i deres videre uddannelses- og arbejdsliv. Turene hjælper også med at styrke fællesskabet mellem de elever, der er afsted, og de gode relationer varer ved, når hverdagen kalder, og de skal tilbage til undervisningen igen.”

Udover FGU Midt- og Østsjælland er også FGU Hovedstaden og FGU Nordvestsjælland akkrediteret til Erasmus+. En uddannelsesinstitution behøver imidlertid ikke være akkrediteret til programmet for at søge om tilskudsmidler. Er man ny og uerfaren udi internationalt uddannelsessamarbejde kan man med fordel søge et enkeltstående mobilitetsprojekt eller et såkaldt Small-scale Partnership.

Hvad er FGU?

FGU er forkortelsen for Den Forberedende Grunduddannelse, der åbnede i august 2019.

Der er i alt 27 FGU-institutioner og tilhørende 85 skoler, som er fordelt over hele landet.

FGU er sat i verden for at nedbringe andelen af 15-24-årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.

Varigheden af uddannelsen afhænger af den enkelte unges forudsætninger og behov i forhold til at komme i uddannelse eller job, men overstiger normalt ikke 2 år.

Næsten 45.000 unge under 25 år var i 2020 hverken i uddannelse eller job, ifølge tal fra Børne-og Undervisningsministeriet.

Hvad er Erasmus+?

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt.

Erhvervsskoler, FGU- og STU-institutioner kan hvert år søge om tilskud til læringsophold for elever og medarbejdere i udlandet.

I 2023 er der i alt ca. 7,8 mio. euro til rådighed til danske ansøgere til såkaldte mobilitetsaktiviteter inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse.

Næste ansøgningsfrist er 23.februar 2023

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Afsendere