Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer, feb. 2021

En ny 'Erasmus+ App' har set dagens lys, og så byder den kommende tid på en lang række online-tilbud, der sætter fokus forskellige på forskellige sektorers arbejde med den internationale dimension og emner som fx inklusion og digitalisering. Hold dig opdateret via Udsyn.

Erasmus app

Hjælp deltagere i Erasmus+ godt på vej med ny app

Europa-Kommissionen har lanceret en ny ’Erasmus+ App’, der kan hjælpe deltagere i Erasmus+ før, under og efter deres udlandsophold. App’en leverer fx oplysninger om mobilitetsmuligheder via Erasmus+-programmet og støtte til forberedelser og ophold via trinvise vejledninger, tjeklister, nyttige tips og historier skrevet af andre Erasmus+-deltagere. Den første udgave af den nye app er tilgængelig via Google Play og Apple App Store eller online.

Studerende

Virtuel konference om rekruttering af Erasmus+-studerende

Er du international koordinator eller arbejder du med formidling af udvekslingsmuligheder på de videregående uddannelser? Så kan du ansøge om deltagelse i en konference med fokus på at styrke de videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med at sikre en bredere rekruttering af Erasmus+-studerende. Konkret vil du få indblik i det svenske ”student ambassador”-koncept, hvor tidligere Erasmus+-studerende rekrutterer nye Erasmus+-studerende. Konferencen bliver afholdt 20.-21. maj 2021.

Dagtilbud og inklusion
Online-event om inklusion og professionalisering på dagtilbudsområdet

Arbejder du på dagtilbudsområdet, og er du interesseret i, hvordan man kan gøre området mere inkluderende? Deltag i en online-event med Europa-Kommissionen den 3. marts 2021 kl. 13.15-15.30 og få en præsentation af ’Toolkit for Inclusion in early childhood education and care’ samt en ny rapport om, hvordan man rekrutterer, uddanner og motiverer velkvalificerede medarbejdere på dagtilbudsområdet. 

Skole og inklusion
Onlineseminar om skoler og familiers samarbejde om trivsel

Arbejder du i skolesektoren, og søger du nye måder at støtte elever, der er i risiko for tidligt skolefrafald? Så kan du ansøge om deltagelse i et onlineseminar, der sætter fokus på familiens involvering i børns grundskoleuddannelse og deling af relevante metoder og værktøjer. Onlineseminaret foregår den 19.–20. april 2021.

Udsatte unge

Onlinekursus om inklusion af udsatte unge

Ungdomsarbejdere, som arbejder med sårbare og udsatte unge, kan få hjælp til arbejdet med inklusion. Onlinekurset ’Mobility Taster for Inclusion Organisations’ oplyser om tilskudsmuligheder og muligheder for at bringe en international dimension ind i arbejdet med eksempelvis ungdomsudveksling eller frivilligt arbejde. Onlinekurset foregår i perioden 23. april - 21. maj 2021.

Digitalt ungdomsarbejde
Onlinekursus for ungdomsarbejdere om digitalisering

Arbejder du med unge mennesker, og vil du gerne lære mere om digitalt ungdomsarbejde? Så har du mulighed for at deltage i onlinekurset 'Digital Youth Work', der giver en grundlæggende indføring i ny viden om digitalt ungdomsarbejde samt praktiske redskaber til at planlægge og gennemføre forløb digitalt. Onlinekurset foregår i perioden 1. marts - 29. marts 2021.

Digtial radio
Onlinekursus: Youth voice through a European digital radio

Unges øgede interesse for at udtrykke sig gennem radio har fået en række nationalagenturer for Erasmus+ til at gå sammen om at opbygge et digitalt radionetværk og give Europas unge en fælles digital platform. Et kommende onlinekursus giver en grundlæggende indføring i, hvordan en organisation kan inkorporere radioprogrammer i sit ungdomsarbejde. Kurset afholdes 12..-18. april 2021.

Ungdomsudvekslinger
Onlinekursus for nybegyndere om ungdomsudvekslinger

Er du ungdomsarbejder, og vil du gerne have kompetencer til at udvikle succesfulde projekter med ungdomsudvekslinger? Et nyt onlinekursus giver en introduktion til Erasmus+ og grundlæggende redskaber til at kunne planlægge en ungdomsudveksling baseret på ikke-formel læring. Kurset foregår i perioden 10.-21. maj 2021.

Sofiendalskolen
"Det internationale er en del af vores selvforståelse"

Både inklusion og internationalisering spiller en stor rolle for Sofiendalskolen i Aalborg, og det har indtil videre ført skolen ind i tre Erasmus+-projekter. Sofiendalskolen i udkanten af Aalborg er en helt gennemsnitlig dansk folkeskole. Det siger skolens viceskoleleder Torsten Due Christensen selv. Eleverne kommer fra en repræsentativ blanding af ældre villakvarterer, nyere parcelhuse og socialt etagebyggeri, og når det kommer til forældrenes uddannelse og elevernes etnicitet, så stikker skolen heller ikke ud i forhold til den helt almindelige danske folkeskole. Til gengæld adskiller skolen sig fra de fleste andre ved at have en stærk international profil.


Udsyn udsendes næste gang i slutningen af marts 2021

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk.

Fotos: 1+3: Europa-Kommissionen, 2: Dan Mark, 4: Martine Doucet, 5+7: Pexels, 6: Pixabay, 8: Vadym Petrochenko, 9: Sofiendalskolen

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. december 2021