Gå til indhold

Ny mulighed for at søge om Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet

Europa-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af ansøgninger om Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet.

Hvorfor søge om en Erasmus-akkreditering?

Erasmus-akkreditering er et værktøj til organisationer, der ønsker at styrke international udveksling og samarbejde, og som planlægger regelmæssigt at gennemføre mobilitetsaktiviteter.

Akkrediterede Erasmus-organisationer vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter via programmet for Erasmus+ (2021-2027). Akkrediteringen er en mulighed, men ikke et krav for at søge om Erasmus-midler fremadrettet.

At have en Erasmus-akkreditering kan give mange fordele for jeres organisation, som f.eks.:

 • Nem adgang til bevillinger
  Med en Erasmus-akkreditering har I nem adgang til løbende at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter, og I behøver ikke at skrive detaljerede planer og aktiviteter hver gang.

 • Mulighed for at vokse og udforske
  Erasmus-akkreditering giver jer mulighed for at afprøve nye ting: en ny type aktivitet, en ny partnerorganisation - alt sammen uden at I behøver at skrive endnu en komplet ansøgning.

 • Investering i fremtiden
  Med en nem og løbende adgang til bevillinger kan I fokusere på jeres langsigtede mål og bruge mobilitetsaktiviteter til gradvist at hæve kvaliteten af ​​ungdomsarbejdet i jeres organisation til et nyt niveau.

Hvem kan søge?

Offentlige eller private organisationer inden for ungdomsområdet kan ansøge om akkreditering. Tidligere erfaring inden for Erasmus+ (2014-2020) er ikke et krav.

Formelle uddannelsessteder har også mulighed for at søge om akkreditering på ungdomsområdet, men det er et krav, at projektaktiviteterne foregår uden for normal skoletid, inddrager ikke-formelle/uformelle metoder og ikke indgår i pensum. Såfremt formelle uddannelsessteder ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge om Erasmus-akkreditering, henvises til andre sektorer

For at komme i betragtning skal ansøgere leve op til en række kriterier, herunder organisationens relevans for ungdomsområdet samt i hvor høj grad de fastlagte mål i ansøgningen er relevante i forhold til tiltagets mål og bidrager til EU-strategien for unge.

Ansøgere skal have tilstrækkelig faglig og operationel kapacitet til at gennemføre den foreslåede aktivitetsplan. Med hensyn til erfaring skal ansøgere have mindst to års erfaring med gennemførelse af aktiviteter på ungdomsområdet.

Få mere information, om hvem der er berettiget til at ansøge og under hvilke betingelser, i selve indkaldelsen.

Hvordan søger man?

Ansøgninger skal indsendes ved hjælp af det officielle elektroniske ansøgningsskema og kan udarbejdes på dansk. 

Ansøgninger kan indsendes løbende og frem til 31. december 2021.

Vær opmærksom på, at processerne med 1) at søge om akkreditering og 2) at søge midler som akkrediteret organisation, sker i forlængelse af hinanden. Først ansøger man som organisation om at blive akkrediteret, og såfremt det lykkes, er der mulighed for ved et årligt call (opslag om tilskudsmuligheder) at søge om midler med afsæt i en forenklet ansøgning.

Organisationer, som ønsker at benytte denne mulighed i 2021, skal indsende en ansøgning om akkreditering senest den 25. januar 2021. Ansøgere vil i så fald modtage svar på ansøgningen senest 1. april 2021 og have mulighed for efterfølgende at indsende en forenklet ansøgning om tilskud, når der i foråret 2021 annonceres et opslag om tilskudsmuligheder på ungdomsområdet.

For ansøgninger om akkreditering modtaget senere end den 25. januar 2021 gælder det, at styrelsen ikke kan garantere, at en ansøgning behandles i tide til, at I som akkrediteret organisation kan få forenklet adgang til at søge om tilskud i 2021. Dermed kan jeres organisation forventeligt først søge midler som akkrediteret organisation i 2022.

Akkrediterede organisationer kan ikke søge tilskud til enkeltstående projekter, dog gøres en undtagelse i 2021 for projekttypen Youth Participation Activities. Akkrediterede organisationer kan deltage som partnere i enkeltstående projekter.

 
Ansøgere vil blive bedt om at fastsætte organisationens mere langsigtede mål og plan med hensyn til de aktiviteter, der skal støttes med Erasmus-midler. Den aktivitetsplan, der indsendes som en del af ansøgningen, kan dække en periode på tre til syv år.

Ansøgningsskemaet til Erasmus-akkrediteringer skaber en ramme for jeres Erasmus-plan og indeholder forklaringer i hvert afsnit.

Spørgsmål til ansøgningsprocessen

Har I spørgsmål eller brug for vejledning i ansøgningsprocessen, er I velkomne til at kontakte Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

 • Louise Frilund, tlf.: 7231 8281, e-mail: lfr@ufm.dk
 • Christian Boye Rasmussen, tlf.: 7231 7991 , e-mail: chbr@ufm.dk

I kan holde jer opdateret om nyt relateret til Internationale Uddannelsesprogrammer via vores nyhedsbrev og sociale medier. 

 
Bemærk i øvrigt, at hvis jeres organisation foretrækker at starte med enkeltstående projekter, kan I ansøge om Erasmus-akkreditering senere, idet ansøgninger kan indsendes løbende og frem til 31. december 2021.

Relevante dokumenter

Kontakt

Christian Boye Rasmussen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 91
Email: chbr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. januar 2024

Afsendere