Gå til indhold

Henriette Lorenzen

Det var oprindeligt det faglige, der trak Henriette Lorenzen ind som underviser på Bioanalytikeruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Men i dag er hun mindst lige så interesseret i pædagogik og didaktik. Det smitter positivt af på undervisningen, og derfor vinder hun nu Undervisningsprisen.

"Jeg elsker at undervise", siger Henriette Lorenzen med et tryk på ‘elsker’ og en overbevisning i både blikket og stemmen. Hun er underviser på Bioanalytikeruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og modtager af Undervisningsprisen 2021.

Det var oprindeligt udelukkende en fascination af det faglige, der drev hende til at søge en stilling som timelærer på uddannelsen, mens hun toppede sin egen bioanalytikeruddannelse op med at læse til civilingeniør. Men hun fandt hurtigt ud af, at hun havde fundet den rette hylde:

"Jeg blev simpelthen bare vild med at undervise", siger hun igen på en måde, så man ikke er i tvivl.

Når kampen har været lang

Det er især, når Henriette Lorenzen har overværet de studerende bakse med en svær teori for så til sidst at lykkes med at forstå den, at hun elsker sit job:

"Når kampen har været lang, og de langt om længe endelig forstår det. Det er så dejligt at mærke deres glæde ved deres succes", siger hun og fortæller, at den faglige motivation for at undervise efterhånden er blevet suppleret med en dyb interesse for pædagogik og didaktik.

Den interesse bruger hun blandt andet på forskellige undervisningsmetoder. F.eks. har hun gennem uddannelsens Journal Club, udviklet en metode, hvor de studerende i grupper diskuterer videnskabelige publikationer som er relateret til deres praktikophold.

"Jeg har arrangeret det som kollaborativ læring, hvor hver studerende får ansvar for en mindre del af publikationen, så der opstår en afhængighed mellem dem, når de mødes i Journal Club", siger Henriette Lorenzen og fortæller, at de studerende hele tiden skal relatere artiklen til deres praktikforløb for på den måde at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.

"Og som vejleder forsøger jeg hele tiden at stille spørgsmål til de forskellige fremlæggelser, så de studerende bliver tvunget til hele tiden at reflektere kritisk over praksis", siger hun.

Hun tager dermed undervisningen op på et metaplan, hvor det ikke kun handler om, hvordan man udfører en bestemt metode i praksis, men hvorfor man overhovedet gør det.

Jeg oplever, at de studerende synes, at det er spændende, og det er faktisk her, at de oftest glemmer tid og sted og også glemmer, at de er i gang med at lære noget".

Samarbejde med praksis

Henriette Lorenzen har et tæt samarbejde med praksis, så hun sikrer sig, at de studerende forstår teoriernes sammenhæng med praksis.

"På den måde er det nemmere for de studerende at forstå, hvorfor de skal lære en bestemt teori. At det f.eks. ikke bare er, fordi de skal til eksamen", siger hun.

Hun har et meget tæt samarbejde med sine kollegaer ude i praksis, og de giver hende jævnligt feedback på hendes undervisningsmateriale.

"På den måde får jeg faglig ajourføring og nogle autentiske eksempler fra virkeligheden, der gør min undervisning mere relevant for de studerende", siger hun.

Fremtiden er digital

Henriette Lorenzen er i gang med at læse en master i digitalt understøttet læring. Og i fremtiden kunne hun derfor godt tænke sig at udvikle sin undervisning digitalt.

F.eks. kunne hun godt tænke sig at gøre brug af flipped learning, der går ud på, at de studerende ser en video hjemmefra i stedet for at overvære en traditionel forelæsning. Og når de møder op til undervisningen arbejder de sammen om at løse opgaver, der relaterer sig til indholdet i videoen, forklarer Henriette Lorenzen og fortæller, at hun også har en ambition om at rammesætte de studerendes selvstudium, så der i højere grad kommer struktur her.

"Den digitalt understøttede læring har en kæmpe værdi også her. F.eks. kunne jeg forestille mig, at de studerendes læringsmål blev understøttet digitalt sideløbende med undervisningen", siger hun.

Aldrig en dårlig dag

Relationen til de studerende tror Henriette Lorenzen er nøglen til god undervisning fra hendes side, fordi det skaber lysten til at lære. Bioanalytikeruddannelsen er relativ lille, og derfor har hun en tæt relation til de studerende.

Men qua sin 29-årige lange erfaring som underviser har hun også overskud til at mærke stemningen i undervisningslokalet og skifte kurs, hvis der skulle være behov for det.

Hun formår også at få studerende, der har svært ved teorierne, med ved at gøre en dyd ud af at forstå, hvad de ikke forstår og derefter forklare det ved at tale til alle sanser.

"F.eks. kan jeg godt lide at visualisere en opgave ved at tegne den på tavlen", siger hun.

I alt hvad Henriette Lorenzen fortæller skinner det igennem, at hun er i sit rette element, når hun underviser. Men hvornår er glæden ved undervisningen så væk?

"Aldrig! Jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har haft en dårlig dag", siger hun - med lige så stor overbevisning som før.

Blå bog:

Navn: Henriette Lorentzen.

Titel: Lektor i biokemi, Københavns Professionshøjskole.

Fagområde: Klinisk immunologi, immunologi, kemi, biokemi. 

Fødested og bopæl: Født i Esbjerg i 1966. Bor i dag i Gentofte.

Kontaktoplysninger: e-mail: helo@kp.dk.

Foto: Søren Kjeldgaard | Tekst: Mette Wallach

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. marts 2022