Gå til indhold

Nye uddannelser matcher fremtidens behov

15. december 2016
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har godkendt syv nye uddannelser og syv uddannelsesudbud bredt fordelt i hele landet. Uddannelser inden for blandt andet robotteknologi og data science skal matche fremtidens behov for kvalificeret arbejdskraft.

En master i vindenergi, en professionsbachelor i innovation og entreprenørskab eller en diplomingeniøruddannelse i robotteknologi. Det er tre af de syv nye videregående uddannelser og syv nye udbud af eksisterende uddannelser, der netop er blevet godkendt af uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. Uddannelserne fordeler sig over hele landet og imødekommer blandt andet arbejdsmarkedets stigende behov for særlige tekniske kompetencer.

Søren Pind har truffet sine afgørelser på baggrund af vurderinger fra det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, RUVU. Uddannelses- og forskningsministeren ser vigtige perspektiver i de nye uddannelser.

- Den teknologiske udvikling skaber nye behov på arbejdsmarkedet – det skal afspejle sig i vores uddannelsessystem. Derfor er jeg glad for de nye uddannelser og udbud, der både tager højde for erhvervslivets efterspørgsel og er spredt over hele landet. Dermed lever vi op til regeringens ambitiøse målsætninger på begge områder, siger Søren Pind.

Styrelsen for Videregående Uddannelser har modtaget 38 ansøgninger om prækvalifikation af nye videregående uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser.

Blandt de uddannelser, der gik gennem nåleøjet i denne ansøgningsrunde, er også en tværfaglig bacheloruddannelse i data science, som har fokus på analyse og anvendelse af big data. Uddannelsen udbydes af IT-Universitet i København og forventes at blive meget efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Uden for de største universitetsbyer er en ny diplomingeniøruddannelse i produktionsteknik fra VIA University College i Horsens blevet godkendt - det samme er professionsbacheloruddannelsen i Finans fra Erhvervsakademi Midtvest i Holstebro.

Uddannelserne og udbuddene skal endeligt godkendes af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Prækvalifikation

  • Prækvalifikation blev indført i 2013 og betyder, at relevansen af alle nye uddannelser og udbud af videregående uddannelser skal vurderes.
  • Prækvalifikation skal sikre, at udviklingen inden for de videregående uddannelser er hensigtsmæssig i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.
  • De godkendte uddannelser og udbud ligger i Slagelse, Næstved, Kolding, Aalborg, Horsens, Holstebro, Roskilde, Aarhus, Odense og København.

Kontakt

Jette Søgren Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 20
Email: jsn@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside