Gå til indhold

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) skal vurdere relevansen af nye uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser i forbindelse med prækvalifikation.

RUVU's medlemmer er udpeget af ministeren på baggrund af deres personlige kompetencer. Udvalget skal tilsammen have en bred indsigt i hele det videregående uddannelsesområde og de samfundsøkonomiske overvejelser og prioriteringer i forbindelse hermed. Udvalget skal have indgående kendskab til udviklingen i kompetencebehovene på det danske arbejdsmarked. Endvidere skal mindst et medlem have international erfaring med vurdering af uddannelsesbehov.

Udvalget skal vurdere institutionernes ansøgninger om prækvalifikation af nye uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for prækvalifikation. Konkret skal udvalget forholde sig til, om en ny uddannelse eller et nyt udbud er hensigtsmæssigt set i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.

Medlemmer

Stina Vrang Elias, Formand

Adm. direktør, Tænketanken DEA
Periode for udnævnelse: 01.10.2022-31.08.2025
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 64.200

Christian Boel

Direktør, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 
Periode for udnævnelse: 01.10.2022-31.08.2025
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 49.200

Angélique Espensen

Education Lead, Denmark & Iceland, Microsoft
Periode for udnævnelse: 01.01.2022-31.12.2024
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 49.200

Per Christensen

Administrerende direktør, WSP 
Periode for udnævnelse: 01.01.2022-31.12.2024
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 49.200

Jakob Bigum Lundberg

Direktør, Arbejdsmarked, Sundhed og Ældre, Næstved Kommune
Periode for udnævnelse: 01.09.2022-31.8.2025
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 49.200

Marita Hilliges

Generalsekretær, Sveriges universitets- och högskoleförbund
Periode for udnævnelse: 01.10.2022-31.8.2025
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 49.200

Jan Beyer Schmidt-Sørensen

Tidl. erhvervschef, Aarhus Kommune
Periode for udnævnelse: 01.09.2022-31.08.2025
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 49.200

Kontakt

Camilla Badse
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 16
Email: cba@ufm.dk
Kevin Gønge
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 51
Email: kevg@ufm.dk
Jesper Howaldt Lillelund
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 91 03
Email: jhli@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024