Du er her: Forside Uddannelse Råd, nævn og udvalg Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU)

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) skal vurdere relevansen af nye uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser i forbindelse med prækvalifikation.
Kontakt
Camilla Badse
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 16
Email: cba@ufm.dk

RUVU's medlemmer er udpeget af ministeren på baggrund af deres personlige kompetencer. Udvalget skal tilsammen have en bred indsigt i hele det videregående uddannelsesområde og de samfundsøkonomiske overvejelser og prioriteringer i forbindelse hermed. Udvalget skal have indgående kendskab til udviklingen i kompetencebehovene på det danske arbejdsmarked. Endvidere skal mindst et medlem have international erfaring med vurdering af uddannelsesbehov.

Udvalget skal vurdere institutionernes ansøgninger om prækvalifikation af nye uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for prækvalifikation. Konkret skal udvalget forholde sig til, om en ny uddannelse eller et nyt udbud er hensigtsmæssigt set i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.

Medlemmer:


Stina Vrang Elias, Formand
Adm. direktør, Tænketanken DEA
Periode for udnævnelse: 01.10.2019-30.09.2022
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 65.000

Henrik Jørgen Andersen, Næstformand
R&D Manager, Arla Foods
Periode for udnævnelse: 01.04.2019-31.3.2022
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000

Cecilia Christersson
Vicerektor Globalt engagemang och Utmaningsbaserat Lärande
Malmø Universitet
Periode for udnævnelse: 01.04.2019-31.3.2022
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000

Annemarie Zacho-Broe
Kommunaldirektør, Fredericia Kommune
Periode for udnævnelse: 01.10.2019-30.09.2022
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000

Christian Boel
Direktør, Region Nordjylland 
Periode for udnævnelse: 01.10.2019-30.09.2022
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000

Senest opdateret 27. maj 2020