Gå til indhold

Mindre bureaukrati med et nyt fælles akkrediteringssystem

23. marts 2012
Et nyt fælles akkrediteringssystem skal bygge på tillid og sikre høj kvalitet i de videregående uddannelser. Uddannelsesministeren inviterer nu interessenter til dialog om, hvordan systemet skal formes.

Der skal etableres et nyt fælles akkrediteringssystem for alle de videregående uddannelser, der nu er samlet i Uddannelsesministeriet.

Uddannelsesminister Morten Østergaard inviterer erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter, kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner samt områdets interessenter til dialog om udformningen af det nye system.

– Uddannelsesinstitutionernes eget arbejde med kvalitetssikring er den bedste garanti for videregående uddannelser, der kan tiltrække studerende og opfylde samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft. Vi stiller klare krav om højere kvalitet, men er klar til at fjerne bureaukrati og barrierer og give uddannelsesinstitutionerne større frihed til at løse opgaven. Det er afgørende for det nye systems succes, at parterne blander sig og bidrager med erfaringer og forslag til, hvordan akkrediteringsopgaven løses bedst, mest udviklingsorienteret og med mindst muligt bureaukrati. Jeg ser frem til en god og konstruktiv dialog med sektoren, inden regeringen lægger sig fast på den endelige model, siger Morten Østergaard.

Det nye akkrediteringssystem baseres på følgende elementer:

  • Tillid til de videregående uddannelsesinstitutioners eget arbejde med kvalitetssikring af uddannelserne, herunder afbureaukratisering og større fokus på, at dokumentationskrav er i tråd med institutionernes daglige kvalitetsarbejde
  • Kvalitetsudvikling af uddannelser med særlige udfordringer
  • Større sammenhæng i udbuddet af nye videregående uddannelser i forhold til samfundsøkonomiske behov, herunder arbejdsmarkedsrelevans og regional dækning
  • Videreførelse af tværgående evalueringer af de videregående uddannelser.

Akkrediteringen af henholdsvis universitetsuddannelser og erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt kunstneriske og maritime uddannelser sker i dag efter forskellige modeller. Uddannelserne har forskellige akkrediteringskriterier, og de akkrediteringsoperatører og procedurer for godkendelse af nye uddannelser, der anvendes, er forskellige.

Den nuværende opdeling imødekommer ikke regeringens målsætning om sammenhæng i de videregående uddannelser. Samtidig har det eksisterende system mødt kritik fra dele af uddannelsessektoren, der finder det bureaukratisk og ressourcekrævende.

En måde at fremme en kvalitetskultur på institutionerne kan være at erstatte uddannelsesakkreditering med institutionsakkreditering. Den model bygger i højere grad på tillid til de videregående uddannelsesinstitutioners egne kvalitetssikringssystemer og eksisterende dokumentation og ledelsesinformation. Modellen vil mindske antallet af akkrediteringsforløb for institutionerne væsentligt og giver mulighed for at begrænse dokumentationskravene.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200.

Handlinger tilknyttet webside