Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 EU uddeler 525 milliarder kroner til forskning og innovation

EU uddeler 525 milliarder kroner til forskning og innovation

En af verdens største forskningssatsninger bliver nu en realitet. Formandskabet for EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet er nået til enighed om forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020. Der er markante danske fingeraftryk i aftalen.

02. juli 2013

Europæisk forskning og innovation får nu en vitaminindsprøjtning, der skal bidrage til at løse de store samfundsudfordringer og skabe vækst i Europa.

Formandskabet for EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet er nået til enighed om EU’s næste forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. Over de næste syv år uddeler EU over 500 milliarder kroner til forskning og innovation. Med udgangspunkt i det nuværende danske hjemtag på forsknings- og innovationsområdet kan Danmark forvente at hente cirka 1,5 milliarder kroner i gennemsnit om året til forskning og innovation fra EU.

Grundlaget for aftalen om Horizon 2020 blev etableret under det danske formandskab i 2012. Uddannelsesminister Morten Østergaard fastslår, at Horizon 2020 får stor betydning for Danmark og resten af Europa.

- Med enigheden om Horizon 2020 har Europa taget et stort skridt i retning af at styrke forskning og innovation i Europa. Programmet har mere fokus på globale udfordringer og stiller europæisk og dansk forskning meget bedre i den globale konkurrence med stærke forskningsmiljøer i først og fremmest Asien og USA. Med et øget fokus på innovation og den bedste forskning i Europa skal Horizon 2020 bidrage til at skabe resultater og løsninger, som kan skabe vækst i Europa og hjælpe os ud af den aktuelle økonomiske krise, siger Morten Østergaard.

Horizon 2020 er udtryk for en nytænkning af den strategiske forskning med målrettet fokus på syv store, samfundsmæssige udfordringer, heriblandt fødevareforsyning, klimaforandringer og den aldrende befolkning. I forhold til EU’s nuværende forsknings- og innovationsprogram har Horizon 2020 mere fokus på innovation.

Aftalen indeholder væsentlige regelforenklinger og afbureaukratisering, der blandt andet gør det lettere for små og mellemstore virksomheder at søge tilskud til innovationsprojekter i samarbejde med forskningsinstitutioner og alene. Programmet bliver mere simpelt at bruge for ansøgere, tilskudsreglerne bliver lettere, og svartiderne fra Bruxelles bliver hurtigere.

Uddannelsesministeriet forbereder en øget indsats for at få danske forskere og virksomheder til at deltage i Horizon 2020. Ministeriet står i spidsen for et nyt netværk mellem rådgivende aktører på tværs af fagområder, landsdele og EU-programmer, EU-DK Support. Netværket indgår i Danmarks nationale innovationsstrategi, og samarbejdet skal sikre, at virksomheder, forskere og andre relevante brugergrupper får effektiv og rettidig hjælp til at søge EU-finansiering. Endvidere har ministeriet udarbejdet en strategi for dansk deltagelse i EU’s strategiske partnerskaber.

- Horizon 2020 kommer i høj grad dansk forskning og innovation til gavn. Jeg håber, at danske forskere og virksomheder vil udnytte de gode muligheder for at få finansieret nye forsknings- og innovationsprojekter, der kan omsættes til produktion og nye arbejdspladser i Danmark, siger Morten Østergaard.

Det er dog ikke alt i aftalen Morten Østergaard hilser velkommen. Således så ministeren gerne, at det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi allerede iværksatte et stort nyt forsknings-, innovations- og uddannelsespartnerskab om fødevarer, det såkaldte FOOD-KIC, i 2014. Dette er med aftalen skudt til 2016.

- Det udskudte FOOD-KIC er det berømte hår i suppen. I et ellers formidabelt program ærgrer det mig, at parlamentet har lagt sin vægt bag en udskydelse af dette højst relevante projekt. Vi vil fortsat arbejde på at FOOD-KIC etableres så tidligt som muligt, siger Morten Østergaard.

Den endelige aftale bliver vedtaget af EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet i løbet af de kommende måneder.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk
Kontorchef Kim Brinckmann, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf.: 7231 8240, e-mail: kibr@fi.dk

Senest opdateret 02. juli 2013