Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Internationale studerende styrker dansk økonomi

Internationale studerende styrker dansk økonomi

Danmark har stor gavn af de mange internationale studerende, som bliver i landet efter endt uddannelse.

12. marts 2013

Det er en god forretning for Danmark at tiltrække internationale studerende på hele uddannelser. Det gælder både, når de studerende selv betaler for uddannelsen, og når uddannelsen finansieres af den danske stat, som det er tilfældet for studerende fra andre EU/EØS-lande.

Det viser en ny analyse udarbejdet af DREAM-gruppen for Uddannelsesministeriet.

Effekten af at tiltrække 1.000 flere internationale studerende om året er en varig forbedring af de offentlige finanser på mellem 0,4 og 0,8 milliarder kroner.

Der er derfor et stort potentiale i at tiltrække og fastholde flere talentfulde internationale studerende på hele uddannelser. Regeringen har som et led i Vækstplan DK besluttet at tildele internationale dimittender på danske kandidat- og ph.d. uddannelser automatisk Green Card.

- De internationale studerende bidrager til at internationalisere de danske videregående uddannelsesmiljøer og giver danske studerende udsyn og perspektiv, men de kan altså også bidrage til at få gang i den vækst, vi savner i Danmark, blandt andet fordi de besidder kompetencer, som de danske virksomheder efterspørger. Selvom det kan være forbundet med visse udgifter at uddanne internationale studerende, er der over en årrække tale om en klar gevinst for landet, siger uddannelsesminister Morten Østergaard. 

Antallet af internationale studerende i Danmark er vokset de seneste årtier, men der er de senere år sket et fald i antallet af internationale studerende fra ikke-EU lande, og en stor del af de internationale studerende forlader Danmark enten under uddannelsen eller umiddelbart derefter.

I forlængelse af initiativet med automatisk Green Card vil uddannelsesministeren derfor inden længe præsentere en strategi for internationalisering af de videregående uddannelser. Strategiens mål er at styrke indsatsen for, at danske studerende opnår internationale kompetencer, og styrke tiltrækningen og fastholdelsen af talentfulde internationale studerende, også fra de nye vækstøkonomier.

- Det centrale er at sikre, at de internationale studerende også bliver i landet og indgår på det danske arbejdsmarked efter endt uddannelse. Derfor er det vigtigt, at de studerende opnår tilknytning til det danske samfund, mens de læser, og har lyst til og mulighed for at blive i landet, når de dimitterer, siger Morten Østergaard.

DREAM analysen omhandler kun internationale bachelorstuderende, der påbegynder en kandidatuddannelse i Danmark.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kommitteret Jacob Fuchs, tlf. 7231 8630.   

Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200.

Senest opdateret 10. juni 2013