Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Undervisning og uddannelse i fremmedsprog styrkes med nyt sekretariat

Undervisning og uddannelse i fremmedsprog styrkes med nyt sekretariat

Et nyt nationalt kontaktpunkt for sprog skal udbrede den nyeste viden om fremmedsprogslæring, så kvaliteten af undervisningen på alle uddannelsesniveauer styrkes, og uddannelserne i fremmedsprog bliver endnu mere attraktive.

13. september 2013

Et nyt sekretariat på Aarhus Universitet skal fremme kvaliteten i fremmedsprogslæring og fremmedsprogsundervisning.

1.januar blev Danmark medlem af Europarådets European Centre for Modern Languages, ECML. Sekretariatet er et såkaldt nationalt kontaktpunkt for ECML, der skal informere om centrets aktiviteter og ressourcer.

Det nationale kontaktpunkt er etableret i et samarbejde mellem Uddannelsesministeriet, Under-visningsministeriet og et konsortium af relevante universiteter og alle professionshøjskolerne.

Uddannelsesminister Morten Østergaard fastslår, at internationalt udsyn og fremmedsprogskompetencer er centrale for hver enkelt studerendes muligheder på arbejdsmarkedet og for Danmarks mulighed for at drage fuld nytte af globaliseringens muligheder for at skabe job og vækst.

- At styrke studerendes fremmedsprogskompetencer er en vigtig del af regeringens internationaliseringshandlingsplan. Medlemsskabet af ECML giver adgang til væsentlige aktiviteter og et internationalt kollegialt netværk for undervisere i fremmedsprog. Det skal være med til at styrke kvaliteten i fremmedsprogsundervisningen helt fra grundskolen og øge interessen for fremmedsprog på alle uddannelsesniveauer. Jeg er glad for, at de videregående uddannelsesinstitutioner har påtaget sig ansvaret for at skabe en solid struktur i et fællesskab, der kan sikre, at de får det maksimale ud af det danske medlemskab, siger Morten Østergaard.

ECML henvender sig til lærere og undervisere i grundskolen såvel som på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Det nationale kontaktpunkt udpeger danske deltagere til ECML’s internationale konferencer, workshops og projekter. Det fungerer samtidig som dialogforum og samarbejder med eksisterende netværk på fremmedsprogsområdet.

Undervisningsminister Christine Antorini ser også store muligheder i medlemsskabet af ECML:

- Som en del af folkeskoleaftalen styrker vi sprogundervisningen, så eleverne fremover får engelsk fra 1. klasse og 2. fremmedsprog fra 5. klasse. Det nationale kontaktpunkt for ECML kan sørge for, at vi løbende får den nyeste internationale viden på området, og dermed giver eleverne undervisning af høj kvalitet. Jeg er desuden særligt glad for, at alle professionshøjskolerne er med, for det betyder, at kommende generationer af lærere vil være endnu bedre klædt på til sprogundervisningen, siger Christine Antorini.

Alle interessenter på sprogområdet har mulighed for at blive tilknyttet det nationale kontaktpunkts følgegruppe og derigennem modtage information om aktiviteter og arrangementer i ECML-regi.

Følgende institutioner med i konsortiet:

Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Professionshøjskolen UCC, University College Lillebælt, University College Nordjylland, University College Sjælland, University College Syddanmark og VIA University College

Om European Centre for Modern Languages, ECML:

  • ECML blev oprettet i 1994 som en institution under Europarådet. Centret er fysisk placeret i Graz i Østrig og betjener de 31 medlemslande i deres indsats for at styrke fremmedsprogundervisningen
  • Som medlem af ECML har de danske uddannelsesinstitutioner adgang til centrets eksperti-se, aktiviteter og netværk. Desuden har medlemslandene mulighed for at inddrage centret i nationale udviklingstiltag på sprogområdet og profitere af centerets brede, internationale viden på sprogområdet
  • Det nationale kontaktpunkt for ECML er placeret på Faculty of Arts på Aarhus Universitet.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelsesministeriet:
Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk

Undervisningsministeriet:
Presseansvarlig Karen Tidemann, tlf. 3392 5098, e-mail: katid1@uvm.dk

Aarhus Universitet:
Dekan Mette Thunø på Aarhus Universitet, tlf. 2979 9330

Senest opdateret 19. september 2013