Gå til indhold

56 millioner til infrastruktur til forskning i klima- og miljø og samfundsdata

17. november 2017
Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt bevillinger til to nye forskningsinfrastrukturer. Dansk forskning i klima- og miljøpåvirkninger løftes med 20 millioner kroner, og samfundsvidenskabelig registerforskning støttes med 36 millioner kroner.

Hvordan bliver landbruget og miljøet påvirket af klimaforandringerne? Og hvordan udnytter vi de enorme mængder af registerdata til blandt andet at give et bedre grundlag for politiske beslutninger om fremtidens vækst og velfærd?

Med bevillinger til to nye forskningsinfrastrukturer med Københavns Universitet og Copenhagen Business School i spidsen får danske forskere nu bedre muligheder for blandt andet at undersøge de to spørgsmål.

- Hvis dansk forskning skal fastholde en international førerposition, så skal danske forskere i stigende grad have adgang til højteknologiske faciliteter og data. Derfor er det så vigtigt, at vi investerer i forskningsinfrastruktur. Det glæder mig, at danske forskere nu får endnu bedre muligheder for at undersøge klimapåvirkninger. Og det er godt, at forskningen på sigt giver et bedre grundlag for at træffe politiske beslutninger om Danmarks vækst og velfærd – det har været efterspurgt, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Der gives 36 millioner kroner til DRDS – Danish Research Data for the Social Sciences, hvor CBS står i spidsen for at både skaffe adgang og formidle nogle af de enorme mængder af både nationale og internationale data om samfundet til brug for både forskere, institutioner og virksomheder. Danmark har allerede nogle af verdens bedste registre til forskningsbrug, og DRDS vil være med til at fremtidssikre denne internationale position ved at give endnu større anvendelsesmuligheder for registerdataene.

Derudover gives 20 millioner kroner til AnaEE Denmark – Infrastruktur for eksperimentel økosystemforskning i Danmark, hvor Københavns Universitet står i spidsen for en række forskellige forskningsplatforme, som kan påvise forandringer i økosystemer, eksempelvis i landbruget, som følge af klima- og miljøforandringer.

Københavns Universitet og Copenhagen Business School står i spidsen for AnaEE og DRDS, men det sker i samarbejde med en lang række andre forskningsinstitutioner i hele landet. Også danske virksomheder vil i fremtiden kunne få gavn forskningsinfrastrukturerne i deres arbejde. Allerede nu deltager samlet 12 forskellige nationale forskningsinstitutioner i de to samarbejder, mens flere GTS-institutter, virksomheder, med videre senere vil blive inviteret til også at deltage.

Fakta om DRDS – Danish Research Data for the Social Sciences:

  • DRDS er et samarbejde mellem Copenhagen Business School, Danmarks Statistik, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Nationalbank, De Økonomiske Råds Sekretariat samt Rockwool Fondens Forskningsenhed.
  • Forskningsinfrastrukturen vil beskæftige sig med at sikre universiteterne adgang til en lang række internationale samfundsvidenskabelige databaser og udvikle et datavarehus, hvorfra forskere via Danmarks Statistik kan få adgang til registerdata om virksomheder på mikroniveau.
  • Forskningsinfrastrukturen forventes at styrke forskning inden for særligt de økonomiske forskningsområder og grundlaget for politiske beslutninger om bl.a. økonomisk vækst og velfærd.

Fakta om AnaEE Denmark:

  • AnaEE Denmark er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet.
  • Forskningsinfrastrukturen vil både være en dansk forskningsinfrastruktur i sig selv og samtidig en dansk afdeling til den europæiske forskningsinfrastruktur, AnaEE, som for tiden er under opbygning.
  • Forskningsinfrastrukturen vil være med til at danne grundlag for forudsigelser om, hvordan fremtidige klimatiske og miljømæssige forandringer vil påvirke fødevaresikkerhed, drikkevand, biodiversitet og bioenergi og kunne bidrage til udviklingen af en langsigtet bæredygtig udnyttelse og forvaltning af danske økosystemer.

DRDS og AnaEE Denmark er begge finansieret af Puljen til Forskningsinfrastruktur på baggrund af Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf: 7231 9503, e-mail: jte@ufm.dk

Kontorchef Lars Christensen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, tlf: 7231 8472, e-mail: lach@ufm.dk

 


 

Handlinger tilknyttet webside