Gå til indhold

Solidt dannelsesfundament skal forberede studerende til fremtidens udfordringer

27. juni 2018
Der skal være et nyt filosofikum på alle bacheloruddannelser på de danske universiteter, som udvikler den studerende som fagperson, menneske og borger. Det anbefaler den inspirationsgruppe, der skulle komme med input til, hvordan et nyt filosofikum kan indføres på universiteterne.

Alle universitetsstuderende skal på deres bacheloruddannelse igennem et bredt studieelement, som giver de studerende en række almene og brede akademiske kompetencer ved siden af deres faglighed.

Det anbefaler Inspirationsgruppen om nyt filosofikum, der nu afleverer deres anbefalinger til, hvordan et nyt filosofikum på universiteterne kan se ud.

Nyt filosofikum skal træne studerende i at være nysgerrige, udvikle dømmekraft og forholde sig kritisk og sagligt til et problem. De skal kunne sætte sig ind i andres synspunkter og overveje, hvilke fordele og ulemper der kommer med forandringer. Studieelementet skal bygge videre på den almene dannelse, der udvikles i gymnasiet.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers er optaget af, at studerende får nogle brede kompetencer:

- Det er virkelig godt, at inspirationsgruppen har tænkt i, hvordan uddannelserne forbereder de studerende på at være mere selvstændige og reflekterende – både mens de studerer, men også efter studietiden. Det er vigtigt, at vi engang imellem stopper op og reflekterer over, hvem vi er, og hvad det vil sige at være menneske i et moderne samfund. Jeg håber, at det vil betyde, at de studerende ikke bare jagter de højeste karakterer blindt, men bliver opmærksomme på, at erkendelse, dannelse, stræben efter viden og at turde kaste sig ud i nye ting er meningen med et studie. Jeg tror, at det i sidste ende kan være med til, at de studerende bliver mindre stressede, siger Tommy Ahlers.

Ministeren vil på den anden side af sommerferien gå i dialog med universiteterne om inspirationsgruppens anbefalinger.

Formand for inspirationsgruppen, prorektor Berit Eika, Aarhus Universitet, lægger vægt på formålet med et nyt filosofikum:

- Inspirationsgruppen har lagt vægt på at afklare formålet med et nyt filosofikum. De studerende har brug for et bredt fundament i form af akademisk dannelse – parallelt med den dybe faglighed i de forskellige uddannelser. Vi ønsker at fremme de studerendes nysgerrighed, kritiske tænkning og dømmekraft, så de kan udvikle sig som både fagpersoner, mennesker og samfundsborgere. Det ligger helt i tråd med formålet med at drive forskningsbaseret undervisning, siger Berit Eika.

Inspirationsgruppens anbefalinger:

 • Formålet med et nyt filosofikum er at udvikle den universitetsstuderende som fagperson, menneske og borger ved at fremme kritisk tænkning, nysgerrighed og dømmekraft. Det nye filosofikum skal indeholde seks elementer: 
 1. Indføring i videnskaberne
 2. Fagets videnskabsteori og historie
 3. Teknologiforståelse
 4. Videnskaben i verden
 5. Etik
 6. Akademiske redskaber.
 • Et nyt filosofikum skal etableres som et nyt studieelement på 15 ECTS-point, som ligger efter uddannelsens første år. 
 • Det nuværende ’Fagets videnskabsteori’ skal indarbejdes i det nye filosofikum.

Inspirationsgruppen består af:

 • Prorektor Berit Eika, Aarhus Universitet (formand for Inspirationsgruppen)
 • Rektor Hanne Leth, Roskilde Universitet og formand for Rektorkollegiets Udvalg for Uddannelsespolitik
 • Rektor Stefan Hermann, Københavns Professionshøjskole
 • Dekan Philip Binning, Danmarks Tekniske Universitet
 • Professor emeritus Per Øhrgaard, Copenhagen Business School
 • Professor emeritus Nils Overgaard Andersen, Københavns Universitet
 • Direktør Rane Willerslev, Nationalmuseet

Inspirationsgruppen har som led i sit arbejde fået lavet to kortlægninger om henholdsvis Fagets videnskabsteori og Filosofikum i udvalgte lande.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon, 7231 8181

Handlinger tilknyttet webside