Gå til indhold

Søren Pind nedsætter inspirationsgruppe om nyt filosofikum på universiteterne

17. november 2017
Studerende på de videregående uddannelser skal have et fundament af dannelse, der ruster dem til fremtidens udfordringer. Derfor nedsætter uddannelses- og forskningsministeren en inspirationsgruppe, der skal se på, hvordan et nyt filosofikum kan indføres på de danske universiteter.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil gøre dannelse til et omdrejningspunkt for de videregående uddannelser, så de studerende er klædt på til at indtage fremtidens job. Derfor skal en inspirationsgruppe nu se på, hvordan et nyt filosofikum på universiteterne kan indføres.

- Målet er at indføre et fælles dannelsesforløb på universiteterne, der bygger videre på klassiske byggesten inden for filosofi, historie og etik. Det kan eksempelvis være at fordybe sig i Grundtvig og den kritiske sans eller at forstå Kierkegaard og drøfte det indre valg om, hvordan man vil være som menneske. Men dannelsesforløbet skal også tage livtag med fremtidens udfordringer inden for naturvidenskab og teknologi, så eksempelvis humanister får en basal forståelse for naturvidenskabelig tænkning. Erkendelse og kritisk tænkning er et første skridt mod innovative dimittender, siger Søren Pind.

Inspirationsgruppen skal derfor blandt andet se på, hvordan teknologi og naturvidenskab kan inddrages i filosofikum. Gruppen skal også se på, hvad erfaringerne fra ”fagets* videnskabsteori” er, og hvad de internationale erfaringer med filosofikum er.

Derudover skal gruppen belyse fordele og ulemper ved forskellige modeller for tilrettelæggelse af et nyt filosofikum, herunder placering i uddannelsesforløbet, mulige toninger mv.

Inspirationsgruppen skal afslutte sit arbejde inden sommeren 2018 og består af følgende medlemmer:

Formand, prorektor Berit Eika, Aarhus Universitet
Professor emeritus Per Øhrgaard, Copenhagen Business School
Professor emeritus Nils Overgaard Andersen, Københavns Universitet
Rektor Hanne Leth, Roskilde Universitet og formand for Rektorkollegiets Udvalg for Uddannelsespolitik
Direktør Rane Willerslev, Nationalmuseet
Rektor Stefan Hermann, Metropol
Dekan Philip Binning, Danmarks Tekniske Universitet


For yderligere oplysninger, kontakt:
Kontorchef Mikkel Leihardt, tlf. 72 31 80 15, mle@ufm.dk
Pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 72 31 80 09, tri@ufm.dk 

* Rettet fra 'faget' til 'fagets' /Webredaktionen 17. november 2017.

Handlinger tilknyttet webside