Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2021 Anbefalinger fra udviklingsgruppe: Sådan bør fremtidens lærere uddannes

Anbefalinger fra udviklingsgruppe: Sådan bør fremtidens lærere uddannes

Regeringen bad i efteråret 2020 en udviklingsgruppe komme med forslag til, hvordan fremtidens lærere skal uddannes. Nu ligger anbefalingerne til en nytænkt læreruddannelse klar. Ministeren ser mange gode perspektiver i anbefalingerne, som tages med i arbejdet med en ny læreruddannelse.

25. november 2021

- En god folkeskole forudsætter en stærk og ambitiøs læreruddannelse, der skaber grundlag for, at alle børn kan få en skolegang med fællesskab, faglighed og dannelse. Læreruddannelsen skal være attraktiv og kunne tiltrække ambitiøse studerende, der som uddannede lærere har opbygget professionel stolthed og stærke forudsætninger for at kunne løse de mange forskellige opgaver i og omkring folkeskolen. Anbefalingerne giver et godt grundlag for det videre arbejde med at forbedre læreruddannelsen. Tak til alle de involverede interessenter for deres bidrag til at vi får en fremragende læreruddannelse i Danmark, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen efter at have modtaget udviklingsgruppens anbefalinger.

Den seneste evaluering af læreruddannelsen fra 2018 konkluderede, at der på trods af forbedringer fortsat er udfordringer med uddannelsen. Det drejer sig blandt andet om praktikken, hvor tre ud af fire studerende mener, at der er for lidt praktik. Samtidig mødes de studerende ikke af tilstrækkeligt høje forventninger og mange studerende kommer igennem uddannelsen med for lav studieintensitet, ligesom få oplever at være klædt godt på til forældresamarbejdet.

I forlængelse af evalueringen – og med en politisk ambition om en læreruddannelse med styrket praktik og praksissamarbejde – igangsatte regeringen i november 2020 et udviklingsarbejde med læreruddannelsens vigtigste interessenter, lærerne og de studerende, som fik til opgave nytænke læreruddannelsen og komme med konkrete løsningsforslag.

Gruppen – bestående af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Danske Professionshøjskoler, KL, Danmarks Lærerforening og Lærerstuderendes Landskreds – har nu færdiggjort udviklingsarbejdet, der er overbragt til uddannelses- og forskningsministeren. Og her til formiddag har partierne i forligskredsen bag læreruddannelsen været til gennemgang af udviklingsarbejdet i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

- Betydningen af lærerfaget for vores børn og unge er enorm. Det er for mig at se en af de allervigtigste uddannelser i Danmark. Netop derfor har vi bedt læreruddannelsens interessenter, lærere og studerende, om at komme med deres fælles bud på, hvordan en ny læreruddannelse kunne se ud. Den opgave er de gået både seriøst og nytænkende til, og der er kommet et solidt og grundigt stykke arbejde ud af det, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Udviklingsgruppen sigter med sine forslag mod at skabe en markant bedre og mere intensiv læreruddannelse. Samtidig understreger udviklingsgruppen vigtigheden af, at indholdet i læreruddannelsens forpligtende fællesskaber – ud over at stille høje krav til de studerendes tilegnelse af viden og professionsorienterede kompetencer – også skal være udfordrende og udvikle de studerendes værdier og mod som et professionelt udgangspunkt for samarbejdet med børn, forældre og kolleger i skolen.

Konkret fordeler gruppens anbefalinger sig i fem temaer:

  • En mere ambitiøs og fagligt krævende læreruddannelse.
  • En styrket praktik og en mere øvelsesbaseret undervisning, som styrker sammenhængen med folkeskolen.
  • Øget fokus på dannelse i læreruddannelsen, så de studerende formes til at varetage alle de opgaver, man har som lærer i folkeskolen.
  • En uddannelse med tydelig progression og sammenhæng, der sikrer flere dygtige lærere.
  • Færre og andre typer mål, så der kommer friere rammer for lokalt engagement og udvikling af forskellige profiler.

Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen ser frem til at tage udviklingsgruppens anbefalinger med det videre arbejde med en ny læreruddannelse. Han understreger dog, at regeringen endnu ikke har forholdt sig til de enkelte anbefalinger, og at en række af forslagene kan vise sig at kræve finansiering. Regeringen vil søge at indgå aftale om en styrket læreruddannelse i 2022. 

- Der er mange interessante perspektiver i forslagene. Det gælder blandt andet udviklingsgruppens anbefaling om mere praktik og en tættere kobling mellem undervisning og praksis, men også idéen om færre mål og friere lokale rammer. Nu dykker vi ned i anbefalingerne, ligesom vi skal have drøftet finansiering i de tilfælde, hvor forslagene vil kræve det. Under alle omstændigheder har vi nu et rigtig godt grundlag for at diskutere politisk, hvordan fremtidens læreruddannelse konkret skal se ud. Det er et vigtigt skridt i vores fælles ambition om endnu bedre uddannede lærere i skoleklasserne i hele Danmark, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

* Note: Pdf opdateret med rettelse på slide 11 om bedre sammenhæng i grundfagligheden. I figuren med forslag til ny model for Lærerens Grundfaglighed er antallet af ECTS-point til faget Dansk som andetsprog rettet fra 10 til 5 ECTS-point. Dette svarer til beskrivelsen i udviklingsgruppens notat 4, forslag A. / Webredaktionen 26. november

Senest opdateret 29. november 2021