Gå til indhold

Faglige anbefalinger til ny læreruddannelse (udviklingsarbejde 2020-2021)

Regeringen igangsatte i november 2020 et ambitiøst udviklingsarbejde med det formål at nytænke læreruddannelsen. Der blev derfor nedsat en udviklingsgruppe, der i november 2021 har afleveret et samlet forslag til en forbedret læreruddannelse til uddannelses- og forskningsministeren.

Hensigten var, at udviklingsarbejdet skulle skabe et grundlag for en nytænkning af læreruddannelsen, der følger op på de udfordringer, som blev påpeget i evalueringen af læreruddannelsen fra 2018.

Udviklingsarbejdet er blevet gennemført af en udviklingsgruppe, hvor Danske Professionshøjskoler, KL, Danmarks Lærerforening (DLF) og Lærerstuderendes Landskreds (LL) sammen med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet konkrete løsningsforslag.

Afrapportering af det faglige udviklingsarbejde

Læs udviklingsgruppens forslag til en nytænkt læreruddannelse her:

Udviklingsgruppens arbejde har taget afsæt i følgende tre overordnede temaer:

  1. Styrket praktik og praksissamarbejde.
  2. Øget studieintensitet, større faglig progression samt bedre fastholdelse og rekruttering.
  3. Stærkere videngrundlag for læreruddannelsen.

I tilknytning til udviklingsgruppen blev der nedsat en dialoggruppe med øvrige relevante interessenter omkring læreruddannelsen.

Foruden medlemmerne af udviklingsgruppen var deltagerne Dansk Magisterforening (DM), Læreruddannelsens Ledernetværk, Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Skolelederforeningen, Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening, Efterskolerne, Frie Skolers Lærerforening, Danske Skoleelever, Censorformandskabet for læreruddannelsen og Børne- og Undervisningsministeriet. Dialoggruppen har løbende givet indspil til udviklingsarbejdet, herunder kommenteret skitser til løsningsforslag.

Udviklingsgruppen har løbende været i dialog med undervisere og andre praktikere – ligesom der løbende har været inddraget ekspertise og interessenter afhængigt af tema.

Udviklingsgruppen afleverede onsdag den 24. november 2021 anbefalingerne til uddannelses- og forskningsministeren.

* Note: Pdf opdateret med rettelse på slide 11 om bedre sammenhæng i grundfagligheden. I figuren med forslag til ny model for Lærerens Grundfaglighed er antallet af ECTS-point til faget Dansk som andetsprog rettet fra 10 til 5 ECTS-point. Dette svarer til beskrivelsen i udviklingsgruppens notat 4, forslag A. / Webredaktionen 26. november

Kontakt

Tue Vinther-Jørgensen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024