Gå til indhold

Bologna-processen skal gavne de studerende

12. marts 2010
Repræsentanter fra danske studerende og videnskabsministeren har de sidste dage været i Budapest og Wien for at fejre 10 års jubilæet for Bologna-processen. Ideen bag er, at det skal være lettere at bevæge sig rundt mellem de europæiske uddannelser. Meget er nået, men der er stadig udfordringer.

Europæiske undervisnings- og forskningsministre har sammen med studerende, universitetsledere og andre samarbejdspartnere været samlet i Budapest og Wien for at fejre 10 års Bologna-samarbejde og lancere Det Europæiske Rum for Højere Uddannelse.

Formand for Danske Studerendes Fællesråd, DSF, Mikkel Zeuthen siger:

– Selv om Bologna-processen kan fejre 10 års-jubilæum, er der mange ting, som aldrig er blevet ført ud i livet. Der er stadig store problemer med helt basale ting, som at få merit, hvis man skifter fra et uddannelsessted til et andet – både mellem danske uddannelser, og hvis man vil på udveksling.
– De studerende udgør hjertet i Bologna-processen, og vi må sikre en fortsat dialog med dem. Vi må reagere på deres kritik. Internationalisering og øget mobilitet for studerende og forskere er vigtigt, og det understreges også i det nye regeringsprogram, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

En forudsætning er naturligvis, at de studerende kan stole på de uddannelser, der udbydes. Videnskabsministeren understregede derfor også nødvendigheden af, at kvalitetssikring fortsat er i fokus i Bologna-processen.

Derudover opfordrer videnskabsministeren sine 46 kollegaer og de mange samarbejdspartnere, der støtter Bologna-processen, til fremover at arbejde for, at der skabes det størst mulige samspil mellem uddannelse, forskning og innovation, og at der udvikles flere partnerskaber mellem universiteter og erhvervsliv – således at Europa udvikler sig til en stærk og global konkurrencedygtig region.


Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.


Budapest/Wien Deklarationen

Ministrene vedtog under mødet en ny deklaration for det fremtidige samarbejde i Det Europæiske Rum for Højere Uddannelse.

Handlinger tilknyttet webside