Gå til indhold

God tværfaglighed i forskning og innovation

Hvordan udnytter vi tværfaglighed bedre i forskning og innovation - og i udviklingen af nye løsninger til samfundsudfordringer, som f.eks. den grønne omstilling? Dette DFiR-projekt handler om, hvad potentialet er i tværfaglighed og mangfoldighed, og hvordan vi bedst kan understøtte det

Mange videnskabelige gennembrud, nye produkter og løsninger har rod i tværfaglig forskning eller innovation. Nyskabelse sker, fordi et emne eller en problemstilling belyses og behandles ud fra forskellige perspektiver, der udfordrer klassiske faggrænser, metoder, tankegange eller verdensopfattelser. Det er en udbredt opfattelse, at store samfundsudfordringer skal løses gennem en tværfaglig indsats, fordi det blandt andet øger sandsynligheden for, at den nye løsning bliver bredt accepteret og anvendt.

DFiR’s projekt om God tværfaglighed i forskning og innovation belyser blandt andet bevillingssystemets opmærksomhed på og åbenhed over for tværfaglighed. For DFiR står det klart, at der ikke er én model eller opskrift på god tværfaglighed i forskning og innovation. DFiR’s projekt peger på områder, hvor man kan gøre en særlig indsats og øge sandsynligheden for, at tværfagligheden lykkes.

Der findes mange eksempler på velfungerende tværfaglighed. Bliver de gode eksempler bragt til torvs og de gode fortællinger fortalt, kan andre lade sig inspirere til at styrke den tværfaglige indsats.

I projektforløbet har DFiR haft blik på alle typer tværfaglighed i forskning og innovation. Forskellige typer tværfaglighed skaber forskellige potentialer – men også barrierer. Den største gevinst af velfungerende tværfaglighed kommer, når de involverede fagligheder samarbejder ligeværdigt fra starten. 

Figur 1 - Tilgange til tværfaglige forskningssamarbejder

 

DFiR har fået gennemført tre baggrundsanalyser, der findes nedenfor:

Virkemidler til tværfaglighed

I Danmark og internationalt er der blandt råd, fonde, universiteter og under EU's rammeprogram for forskning og innovation iværksat initiativer, som særligt har til formål at fremme tværfaglighed. Mange af disse initiativer udmøntes i såkaldte virkemidler, ofte i form af konkurrenceudsatte programmidler til gennemførelse af konkrete projekter. Professor David Budtz Pedersen har undersøgt for DFiR, hvordan en række virkemidler i løbet af de seneste ti år har været med til at understøtte tværvidenskab, herunder hvordan tværfaglighed er blevet italesat og bedømt. 

Litteratur-review om tværfaglighed – finansiering og etablering af tværfaglige teams

En gennemgang af udvalgte artikler, analyser og rapporter har sammenfattet viden om, hvad der karakteriserer både potentialer og udfordringer ved tværfaglighed og ved at udnytte forskelligheder i bred forstand (mangfoldighed). I alt 50 titler fra de seneste 15 år er gennemgået i forhold til to perspektiver:

  • Et udvendigt perspektiv med fokus på initiativtagere/bevillingsgivere
  • Et indvendigt perspektiv med fokus på forskere og dem, der modtager bevillinger til projekter

Interviewundersøgelse

DFiR har fået gennemført en interviewundersøgelse med henholdsvis bevillingsgivere, bevillingsmodtagere og virksomheder. Formålet er blandt andet at afdække, hvordan disse tre grupper med forskellige udgangspunkter arbejder med tværfaglighed og sammensætning af teams med stor mangfoldighed.

I forbindelse med projektet har DFiR offentliggjort to briefs:

Arbejdsgruppe

DFiR’s arbejdsgruppe for projektet God tværfaglighed i forskning og innovation:

  • Mette Birkedal Bruun (tovholder)
  • Jes Broeng
  • Anna Haldrup
  • Kristine Niss
  • Thomas Sinkjær

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2024